Dommen etter dødsulykken: - Han er sterkt å bebreide