Dominika (20) og Sandra (18) risikerer å bli arbeidsledige

Å jobbe, eller ønske seg jobb, i reiselivet under koronapandemien er ikke en selvfølge. Disse lærlingene går ut i storm.