- Ikke rart at publikum reagerer

Når man setter ulike lovbrudd opp mot hverandre, kan det være vanskelig å forstå de ulike rettslige reaksjonene, påpeker Wanja J. Sæther.