Det enorme vannkraftoverskuddet i Nordland vil nå raskt bli svidd av på «grønnmalte klimatiltak» lenge før den nye regjeringens bebudede utbygging av overføringslinjer nord/sør kan realiseres. Regjeringen lar nå «først til mølla prinsippet», det «grønne skiftet» subsidier, styringsdokumenter fra EU og regjeringen til åte for blodsugende kommersielle kraftselskaper som i rekordfart fritt selger ut kraftoverskuddet vårt til nyfrelste klimagründere i det grådige skiftet.

I ukritisk ekstase deler nå sulteforede kommuner i Nordland, fraflyttede uten arbeidsledighet, ut tomter til alle mulige «grønne» industrieventyr. Lovnadene om 1000 vis av nye innbyggere slukes rått på rådhusene/avisredaksjonene og fornuften stues bort i pappesker på loftet.

Alle næringsavdelingene i kommunene i Nordland blir nå plutselig genierklært!
Det er flott, men sannheten er at det KUN er de lave strømprisene og det enorme kraftoverskuddet fra vannkraft som trekker de innovative klimafrelserne til Klondike.

Etter noen uker slår de nye gründerne alarm!
Det er jo så vanskelig å skaffe arbeidskraft i Nordland, «vår bedrift må ha stabil, grønn vannkraft» og vi må få den drømmeindustritomta ferdigregulert helst i går.
Kommunene deler ut tomter i rekordfart uavhengig av om alle vet at grunnen består av kvikkleire, naboen over gjerdet er et vernet naturområde og hydrogenfabrikken skal bygges midt i tettbebyggelsen.
Dette bli kjempebra – vi får jo arbeidsplasser!

Omdømmebygging evner ikke vertskommuner flest å se rekkevidden av, men nykommerne forstår 100 % at omdømmet til bedriftene i «det grønne skiftet» i framtiden f.eks. ikke kan skitnes til med naturraserende- og urfolksfiendtlige vindkraftkontrakter.

Protester fra miljøorganisasjoner tar de nye grønne gründerne også på alvor – derfor er de fleste miljøforkjemperne kjøpt til taushet og betalt inn i «det grønne skiftet.»

I dag bryter regjeringen Hurdalsplattformen og innrømmer at havvind ikke vil spille tidsnok til å elektrifisere oljesokkelen i tide for å nå den interne CO₂ målsettingen til regjeringen.
Derfor bebudes bygging av innenlands overføringslinjer for å grønnmale fortsatt oljeproduksjon med strøm fra land.

Overskuddet av stabil vannkraft blir en knapphetsressurs som balansekraft dersom vindkraft på land skal øke strømproduksjonen vesentlig. Vi private forbrukere får framover mer ustabil vindkraft i stikkontakten og vi vil brutalt forstå hvorfor smartmålerne kom i hus.

Å svi av hele kraftoverskuddet vårt på å grønnmale vårt nasjonale CO₂ regnskap ved å elektrifisere oljesokkelen er meningsløst. Gassen som da ikke lenger skal drive kraftverkene på sokkelen vil jo sef. bli eksportert og forbrent utenlands på vår felles klode. Gass er jo nå svindyr og gir enorm profitt.

Dødsspiralen vi er inne i vil nok gjøre noen få av oss rike. Men den vil ikke redde klimaet og garantert irreversibelt rasere naturen vår.
Jeg er livredd for hva denne utviklingen vil gjør med oss som enkeltmennesker og hele menneskeheten. Når korttenkte styrtrike egoister nå skal rydde veien i gamlelandet våger jeg ikke engang skrive hvor jeg tror vi havner.

Alternativet til regjeringens politikk finnes:
« -Norge kan i 2050 få opp mot 82 TWh tilgjengelig fornybar energi, uten videre utbygging av vindkraft på land og uten å bygge ut nye vassdrag.»

Dette er hovedkonklusjonen fra utredningen:
«Energipolitikk på naturens premisser, til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv.» Publisert på nettstedet energiognatur.no

Her beskrives aktuelle alternativer for å framskaffe mer fornybar energi, gjennom ny produksjon og energieffektivisering, samt styrke norsk næringslivs konkurransekraft.

«Det grønne skiftet» er for lengst avslørt som en kamuflasjemalt forretningsidé for å fortsette den natur- og klimaødeleggende økonomiske veksten. Kun ved moderasjon og styring vil vi kunne redde kloden – folkelige motstanden mot vindkraft og andre naturødeleggende arealinngrep må stoppe dødsspiralen – det grådige skiftet!