Disse tjente mest på Røst

Se hvem som hadde høyest inntekt og formue i Røst kommune i 2019.