Disse minibankene forsvinner i Nord-Norge: – Blir et savn

Sparebanken Nord-Norge er i ferd med å fjerne minibanker over hele landsdelen.