Med utgangspunkt i tidligere leserinnlegg omkring buss betaling, jeg har etter diverse kontakter inkl. fylkeskommunen oppfattet situasjonen slik pr.dato:

Ombordtillegg kr 10 kreves fortsatt, oppgitt årsak med (1) ny vurdering av buss betalingsordning samt (2) teknisk vanskelig å fjerne i dagens tekniske ordning. En kunne ikke antyde dato for fjerning, kanskje noe inn i 2023? Totalt ikke akseptabelt, fagfolk inkl. bussjåfører mener dette kan ordnes raskt om viljen er til stede. Husk at den samme fylkeskommune har vedtatt fjerning for uker siden, men?

Min situasjon: Er 83 år, dyslektiker med noe svakt syn, håpløst å bruke app/smarttelefon.

Anmoder avisen å bringe klarhet heri, med opplysninger/kommentarer i full offentlighet. Som tidligere her skrevet, en direkte diskriminering av svært mange, totalt uhørt fra politisk hold.