Vi ses

Vi ses.

Jeg skal bare

gjøre unna litt

i min leilighet.

Da skal jeg komme

til deg og bli

en god stund

ut i de små timer.

Venner

De er venner

i tykt og tynt.

De svikter ikke

hverandre i tunge stunder.

De ser alltid framover

mot nye eventyr,

som gir dem noe

å være stolt av.