Tre uker etter Russlands invasjon av Ukraina, ser vi effektene av de skremmende krigshandlingene spre seg ut i alle land og i mange næringer. Vi står foran en bølge av permitteringer og oppsigelser i Nordland, Troms og Finnmark om Regjeringen forblir passiv.

De som brøyter veier, legger rør og graver tomter opplever en sjokkartet kostnadsvekst som en direkte følge av den politiske uro og ustabilitet. Faren for tap av lokale arbeidsplasser er akutt.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer 2300 bedrifter med mer enn 40.000 ansatte i hele Norge. Vi har spurt hvordan økningen i dieselprisene påvirker deres nære framtid. Svarene er nedslående. 1/3-del av alle maskinentreprenørene i Nordland, Troms og Finnmark frykter permitteringer og oppsigelser i månedene framover dersom prisene fortsetter på samme nivå.

For våre medlemmer er situasjonen akutt og mer truende for virksomheten enn den pandemien vi har stått i de siste to årene. Nesten alt vi gjør er avhengig av diesel. Når du våkner opp om morgen og kan kjøre på en ny-brøytet vei, når tomten til den nye skolen er klargjort eller når kommunen skifter ut de gamle vannrørene er det våre bedrifters maskiner og ansatte som har gjort jobben. Uten dem er det ikke mulig å bygge landet.

Derfor er prisgaloppen på kort sikt en trussel mot lokale arbeidsplasser og på lang sikt mot en hel næring som er ryggraden i norske lokalsamfunn. Små, sunne bedrifter som var lønnsomme og skapte lokale arbeidsplasser for få måneder siden, står i akutt fare for å velte over ende.

Alle forstår at 50 prosent prisøkning på fire måneder er dramatisk. I november kostet anleggsdiesel 10,94 kroner for literen. I skrivende stund er prisen nær 17 kroner. Det er varslet en ytterligere forverring. I tillegg til økte drivstoffpriser kommer sterk økning i prisen på strøm og stort sett alle typer råvarer.

Mange av våre bedrifter er allerede inne i en betydelig likviditetskrise. I neste fase er det et dramatisk konkursras hvis ikke tiltak settes inn. Det vil skape en varig endring i strukturen i norsk næringsliv der små og mellomstore bedrifter ikke overlever krisen vi er nå er inne i. Dette vil også ramme de vi jobber for – enten det er kommunen som skal ha vedlikehold en vei eller huseieren som skal drenere tomten.

Det store paradoks er at den eneste som tjener på krisen er staten. Enorme ekstrainntekter fra salg av olje, gass og elektrisitet renner inn. Deler av disse ekstrainntektene må brukes til å hjelpe de hardest rammede næringene umiddelbart. Norge har råd til å gi milliardbeløp til krigens ofre i Ukraina - samtidig som vi forebygger et konkursras i norske lokalsamfunn.

Vi ber derfor om at alle nordnorske politikere i alle partier – i kommuner, fylker og Nord-Norge-benken på Stortinget – setter inn all tyngde i å forhindre tap av hundrevis av arbeidsplasser i landsdelen. Vi ber om at Stortinget snarest vedtar en krisepakke for norske transport- og entreprenørbedrifter. Konkret ber vi om:

  • Midlertidig fjerning av veibruksavgiftene på diesel inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.
  • Innføring av kompensasjonsordning for transport- og entreprenørbedrifter innen rammene av EUs energiskattedirektiv – «Professional diesel», og etter mønster fra ordningen slik den fungerer i 8 EU-land og slik den er i ferd med å bli innført i Finland.
  • Som er alternativ til innføring av «Professional Diesel» kan CO2 avgiften på diesel midlertidig fjernes for denne delen av næringslivet – inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.
  • Vurder i tillegg en kompensasjonsordning etter mønster fra koronapakkene

Vi blir dypt bekymret når vi hører politikere som sier de vil se an utviklingen. Lokale bedrifter blør i disse dager og trenger umiddelbart hjelp for å stå gjennom krisen.