Det er sprengkulde og vinter i Salten.

Farevarselet om skogbrannfare er ikke helt vanlig på denne årstiden.

"Det er ventet lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Farevarselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning", heter det i varselet ifølge Meterologisk institutt.

Området det gjelder for er Salten.

Spesielt

Anbefalingen er klar:

- Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Terje Øverdal, overbrannmester ved 110-sentralen i Nordland, innrømmer at det er spesielt med et slikt varsel på denne tiden:

- Det er tørt og det har vært lite nedbør. Folk bør være varsomme, råder Øverdal.

Konsekvensen er at vegetasjon lett kan antennes og at store områder kan bli berørt.

Torsdag morgen er det meldt om gult farenivå:

Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt.