Dette synet strider med loven, men det truede selskapet kommer ikke til å rydde opp: – Fare for ulykker