Lofotposten: – Streiken/lockouten har konsekvenser både for pasienter som ikke kommer til oppsatt time, og personell som ambulerer fra Bodø til lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen. Så langt har det ikke hatt store utfordringer for den akutte beredskapen.

Det skriver kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset HF Randi Angelsen i en e-post til Lofotposten mandag.

Angelsen opplyser at Nordlandssykehuset rapporterer om konsekvenser og mulige konsekvenser daglig til Statsforvalteren i Nordland og Helse Nord RF.

Samtidig oppfordres pasienter til å finne alternative reisemåter der dette er mulig.

For pasienter som ikke kan komme til avtalt time, kan Nordlandssykehuset kontaktes på følgende måte:

  • Ring Timeservice i Nordlandssykehuset på 75571000 mellom 08.00-15.30, eventuelt annet telefonnummer oppgitt i innkallingsbrevet. Innkallingsbrevet finner du på helsenorge.no dersom du ikke har dette tilgjengelig.
  • Logge inn på helsenorge.no under «Timeavtaler», velge «Be om å endre tidspunkt» og skrive meldingen din i fritekstfeltet der. Her kan du anmode om å flytte timen eller omgjøre timen til video-/telefonkonsultasjon.