Dette reagerte kommuneoverlegen mest på om bord på MS Roald Amundsen

Da kommunen kom om bord på MS Roald Amundsen, oppdaget de langt flere besetningsmedlemmer med Covid-19-symptomer enn de var informert om.