Vinterens herjinger kan nemlig koste deg dyrt.

Taket bør sjekkes to ganger i året for å unngå store skader.

– Det kan fort bli dyrt å skifte taket dersom du ikke sjekker det i tide. Å legge nytt tak kan koste nærmere 400.000 kroner. I tillegg kommer ofte kostnader ved råteskader og skader i isolasjonen, sier Jarle Kristiansen i Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL).

Eksperthjelp

Når du først oppdager en lekkasje, har skaden allerede skjedd. Derfor er det viktig å sjekke taket før skaden oppstår. Men husk å bruke en faglært blikkenslager til å kontrollere og utbedre skadene.

En blikkenslager benytter godkjent sikkerhetsutstyr når han inspiserer taket. Betaler du derimot en privatperson for å gå opp på taket, er du som huseier rettslig ansvarlig for han dersom noe går galt.

– Alle vil bruke en seriøs rørlegger for å holde vannet inne, men altfor mange slurver med takarbeidet for å holde vannet ute. Å bruke ufaglærte er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen hos SINTEF Byggforsk.

Risikosport

– Skal du få utført beslagsarbeid, bør du sørge for å bruke en faglært blikkenslager. Etterspør dokumentasjon på kompetanse. Alt annet kan være risikosport, sier Bøhlerengen.

Taket er den fasaden som må tåle mest. Men også den som oftest blir oversett. Det fører til at mange ikke oppdager skaden før uhellet er ute.

Jarle Kristiansen har lang erfaring med huseiere som skulle sjekket taket sitt for lenge siden. Mye kan unngås med en visuell kontroll.

– En blikkenslager kan gi en full rapport på takets tilstand, men dersom man vil sjekke taket selv, er det flere ting å huske på, forteller Jarle Kristiansen.

Sjekkliste

Takrenner: Fjern alt som kan tette takrennene og sjekk at de ikke er løse eller har sprekker. Takrennene skal ha riktig fall. Snø og is kan ha endret dette over tid. Rens takrennen og spyl med hageslange for å sjekke lekkasjer og at vannet renner til nedløp.

Beslag: Beslaget fungerer som en overgangsplate mellom tak og vegg. Sjekk at denne ikke er skadet eller mangler. Vær spesielt nøye rundt pipebeslaget. Sjekk at beslag er falset i hverandre og sitter i spor i vegg eller under panel.

Nedløp: Sjekk at rørene ikke har sprekker eller er lekk. Sjekk langs falser og klammer at disse er intakt. Sjekk også at nedløpsrørene og dreneringen ikke har tettet seg. Det gjør du ved å spyle røret fra takrenna eller fra stakeluken.

Taksten/Tekking: Sjekk at taket ikke mangler taksten og om taksteinen har hull, skader eller er løs.

Takstige: Sjekk at takstigen ikke er løs eller har mangler. Pass på å etterstramme stigen.

Innsiden: Kontroller taket ditt også fra innsiden, se etter lekkasjer og fukt. Sjekk innsiden av taket ved gjennomføringer som piper og takhatter. (ANB)