I en e-post sendt til Bodø videregående skole ble det lagt fram en kapasitetstilordning over hvilke tilbud som skulle igangsettes. Og hvilke tilbud som ikke skulle igangsettes neste skoleår. Nok en gang er danselinjen i fare. Fylket legger opp til å ikke starte klasse skoleåret 2022 – 2023, selv om dette er eneste tilbud i hele fylket vårt!

Jeg er selv elev ved linjen og får det ikke til å henge på greip at fylket mener dette er rett og rimelig av flere grunner. Blir det ingen klasse, må de som har søkt dra til Tromsø eller Trondheim for å finne første nærmeste tilbud. Samtidig skal Bodø også være europeisk kulturhovedstad i 2024, men satsingen på kultur har aldri vært så lav som nå, det er nesten flaut. Skal vi kunne representere den kulturen som ble redegjort for i søknaden må fylket også legge til rette for at tilbud skal ivaretas, ikke skrotes eller fjernes over tid. Heller hjelpe med en oppblomstring og gjøre tilbudene mer ettertraktet!

Bodø og Nordland som helhet snakker hele tiden om at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre fylket til et sted man ønsker å flytte til. Stanse fraflyttingen og heller få flere tilflyttere. Men slik utviklingen er nå, vil det ikke være mulig. Dere må se at det å legge ned linjer ikke bare min her i Bodø, men i hele fylket vil resultere i det motsatte. For arbeidsplasser til tilflyttere har ingenting å si om man ikke har utdanningstilbud!

Danselinjen har i flere år stått for mye kulturliv, glede, mestring, opptrender og show folk gleder seg til. Kulturnatt, pop up opptrender, åpen scene og forestillinger er bare noe av det vi deltar på! En nedtrapping og nedlegging av linjen er et kutt i kulturlivet, og et kutt i barn og ungdoms utdanning.

Jeg håper politikerne i fylket tar dette alvorlig, og ser viktigheten i tilbudet vårt! For skal vi være kulturhovedstad, si at vi satser på barn og ungdom og ikke minst ha tilbud for alle kan dette ikke realiseres.

Jeg vil oppfordre alle som leser dette innlegget til å signere vår underskriftskampanje laget for å vise hvor mange som støtter og ønsker å bevare linjen vår! Dere finner den på denne lenken!