Det sier Kjersti Toppe, som er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Sp).

Hun har fått lese saken om Mia, og sier den gjorde sterkt inntrykk.

– Det er veldig bra at pressen tar seg tid til å skrive disse sakene. For selv om vi som sitter her på Stortinget fornemmer at slike ting skjer, gjør denne saken at forholdene blir dokumentert, både gjennom Mias egne ord, men også med fakta og tall. Det gjør at vi ikke kan gjemme oss fra det, sier hun.

LES REPORTASJEN OM "MIA" HER

SYKEPLEIER OG LEGE I BODØ FENGSEL: GLEMMER ALDRI "MIA"

Brudd i sjela

Toppe er selv lege og mener bestemt at det hun leser tyder på at Mia er alvorlig syk og derfor ikke hører til i fengsel.

– Hvis du brekker en fot, møter du et tipp topp helsevesen. Men når du får et brudd i sjela, er det ikke så enkelt. Hva som er de utløsende faktorene for lidelsen hennes er egentlig underordnet. Men det gjør veldig inntrykk å lese hvordan hun har blitt sendt ut og inn av akuttpsykiatrien 24 ganger på tre år, sier hun og mener det er veldig galt at man behandler syke folk på denne måten:

– Med så mange inn- og utskrivninger som Mia har hatt, er det åpenbart at noen burde satt foten ned for lenge siden og finnet et helhetlig opplegg for henne. Noen burde sagt «dette går ikke lenger», noen burde tatt ansvar. Innen helsevesenet burde det i alle fall ha ringt ei bjelle.

Ingen tar ansvar

Toppe trekker paralleller mellom Mia-saken og saken som Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad presenterte for et par uker siden: Historien om Siw, som ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i 2015. En historie om et liv som begynte nokså vanlig, men etter hvert ble preget av rus og psykiatri, kriminalitet og prostitusjon, og en rekke ulike aktører som forsøkte å hjelpe.

– I begge disse sakene virker det som at alle instanser vet hva som skjer, men ingen tar ansvar for å hindre at det går galt. Alle gjør bare akkurat det de må, ingenting mer. Når det gjelder denne jenta, vil det jo gå galt til slutt. Det er i alle fall stor risiko for det.

Sp-politikeren understreker at flertallet ikke er som Mia, at hun representerer en marginalisert gruppe.

– Men hvem som har ansvar for henne, kan jeg ikke svare på. Alle sier de har gitt henne forsvarlige tjenester. Ingen har brutt noen lover. Så hva er det da som svikter? Likevel: Alle kan forstå at dette er oppskriften på å ødelegge et menneske, sier hun og fortsetter:

– Jeg blir jo litt desillusjonert. For det virket som om vi har et system som er laget for at man ikke skal snakke sammen. Selv om de som jobber der er dedikerte og flinke folk. Så vår oppgave blir jo å finne tiltak som gjør at personer som Mia ikke blir en kasteball mellom så mange instanser.

Blir verre i fengsel

Mia endte til slutt i fengsel, der det eneste verktøyet de har for å hindre henne i å ta sitt eget liv, er å isolere henne eller bruke sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng. Nettopp bruk av isolasjon i fengsel er noe Kjersti Toppe har engasjert seg veldig i.

– Norge har blitt kritisert for bruk av isolasjon av psykisk syke i fengsel. Jeg var på besøk hos helsetjenesten i Bergen fengsel i forrige uke og de sier at mange av dem som har psykiske lidelser blir sykere av å være i fengsel, og da særlig om de isoleres eller legges i belteseng, sier hun, men erkjenner at de som jobber der ofte ikke har andre muligheter.

– De har ikke sjans, fordi de er så dårlig bemannet. De har ikke lengre tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, spørre hvordan de har det og ta seg en kaffekopp med dem.

Vil tenke nytt

Kjersti Toppe mener Stortinget må komme på banen og tørre å tenke nytt.

– Vi har prøvd politisk å få til bedre kommunikasjon mellom instanser i helsevesenet, blant annet gjennom å innføre rett til individuell plan og koordinator. Men det viser seg at det er veldig få som faktisk får det. Det er også lovpålagt at sykehus og kommune skal samarbeide, uten at det er lagt godt nok til rette for det.

Hun ønsker å bruke saken om Mia og saken om Siw i Aftenbladet som utgangspunkt for en interpellasjon til Stortinget.

– Jeg vil jeg vise til denne gruppa som blir kasteballer i systemet – ofte de med alvorlig psykisk sykdom eller rusproblemer – de som faller mellom alle stoler, sier hun og fortsetter:

– Vi behøver også en debatt om hvordan vi sikrer overgangene mellom for eksempel sykehus og kommune. Jeg har lenge tenkt at en del pasienter har behov for et slags «mellomtilbud» som sikrer god oppfølging etter at de blir skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten og skal ivaretas videre av kommunene, sier hun.

Toppe ser for seg et samarbeidsprosjekt, et hjem, finansiert 50/50 av kommune og stat. Der pasienter som Mia får omsorg og hjelp til å bo og leve med sine utfordringer, men også med spesialisthelsetjenesten til stede.

– Dermed kan man unngå slike stadige reinnleggelser eller fengselsopphold, tror Toppe.

Sviktet av samfunnet

Hun mener dette er viktig, også fordi kommunene er forskjellige, både når det gjelder størrelse og økonomi.

– Så vet vi at det av og til glipper, også i store kommuner, men alt i alt er det nok enda mer krevende i de små kommunene.

Kjersti Toppe mener at samfunnet har sviktet Mia:

– Hun har behov for hjelp, hun ber om hjelp, men hun får ikke helsehjelp på lik linje med andre. Ja, det er åpenbart et krevende tilfelle og vi har et helsesystem, inkludert Nav og kriminalomsorgen, som ikke snakker godt nok sammen. Og der er vår utfordring: Hvordan skal vi få dem til å snakke? Og hva mener statsråden vi kan gjøre med disse kasteballene?