Gå til sidens hovedinnhold

Dette er jo egentlig en parodi

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er siste utspill fra den sittende regjeringen, og helt i tråd med noe kommunen tidligere har ytret ønske om.

Dette burde primært være hovedsakelig et kommunalt ansvar. Men Bodø kommune har som vanlig ikke penger til bil- og trafikkrelaterte formål som for for eksempel vedlikehold av byens veinett, som er skikkelig elendig.

Bypakke 2 inneholder lite eller ingenting som er veirelatert, men stort sett sykkel og fotgjengerprioritert, med primært sykkelveier, bruer etc., og så skal det bompengefinansieres av de samme bilene som kommunen ikke vil ha inne i byen.

Dette blir egentlig en parodi. Finansiering via noe man ikke ønsker.

I tillegg ser det jo også nå ut til at vi får ytterligere kostnader på bilbruk via økede avgifter og drivstoffpriser. Det er jo bare å håpe at den kommende regjering vurderer litt annerledes, som flere tidligere har gitt uttrykk for.

Bypakke 2 inneholder en rekke ypperligere punkter, ikke minst trafikk,- og sikkerhetsmessig, og er absolutt ønskelig, men ikke bompengefinansiert!

Kommentarer til denne saken