Det manglet ikke på advarsler mot å satse på én luftforsvarsbase i nord, og da Evenes. En har påpekt topografi, arealmangel, kostnader m.m. En etter en av motargumentene som gruppen mot Evenes har kommet med, slår nå til. Økonomien, eller økonomiske rammer, sprekker så hatten passer, til tross for at, den ene etter den andre byråkraten for dette prosjektet, lovet høytidelig det motsatte. Det skal bli spennende å se på hva som skjer nå.

Målt opp mot helsevesenet, er dette skammelig. Det er tross alt de pengene vi eldre har skaffa til veie, som brukes på dette prosjektet.