Skadene i forbindelse med fjerning av oljetanker kan bli veldig store.

Et forbud mot oljefyring i 2020 er allerede varslet. Privatpersoner som har fjernet oljetanker fra eiendommene sine, har også opplevd en rekke forurensningsskader med oljesøl. Ofte har boligeier selv skyld i problemene.

– Vi er positive til fjerning av gamle oljetanker, men i det siste har vi sett en stor økning i olje- og forurensningsskader på eiendommer der oljetanker har blitt gravd opp og fjernet. Mange eiere ønsker å få utført dette arbeidet til en rimelig pris og unnlater å benytte seg av fagfolk med riktig kompetanse, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB Skadeforsikring.

Huseier ansvarlig

Som huseier er du ansvarlig ved en oljelekkasje enten oljetanken ligger i bakken eller blir fjernet. For å redusere fare for forurensning har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles.

Før man går i gang med fjerningen er det viktig å ha kjennskap til hvordan regelverket sier at man bør behandle oljetanken og hvilke forskrifter gjelder i forbindelse med kontroll, rensing og fjerning.

Kundene risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom de er eier av en gammel oljetank som forårsaker oljesøl. Ansvarsforsikringen dekker nemlig ikke forurensningsskadene eller gravearbeid. Dette innebærer at kundene kan risikere å få et personlig ansvar.

– Vi har fått inn en del store og kostbare saker med oljesøl som skyldes at arbeidet med fjerning av tanken ikke er utført på en forsvarlig måte, forteller Dalsbø.

Riktig kompetanse

Skadene beløper seg fra 100.000 til én million kroner.

– Det er viktig å benytte fagfolk med riktig kompetanse. Skadene i forbindelse med fjerning av oljetankene kan bli veldig store. Hvis arbeidet gjøres svart eller man ikke benytter seg av fagfolk, risikerer man å sitte igjen med regningen selv om uhellet skulle være ute. Kundene kan også bli erstatningsansvarlige overfor naboer, eiere av andre eiendommer eller kommunen dersom de blir berørt av forurensningen, advarer Dalsbø.

– Farlig avfall

En liter fyringsolje kan forurense opp til én million liter grunnvann og gi store skader på både boligen og nærmiljøet.

– Fyringsolje er farlig avfall og må behandles deretter. Vi har sett mange eksempler på at oljelekkasjer har gitt store skader.  Vi synes derfor det er utrolig positivt at flere nå velger å få oljetankene opp av bakken, men det må ikke gå på bekostning av sikkerheten, sier Martin Leander Brandtzæg i Oljefri i Naturvernforbundet.

– Vi håper flere velger bedrifter som har erfaring med å sanere oljetanker. Her kan også nettsiden oljefri.no være til hjelp.  Vi har nemlig kvalitetssikret bedrifter over store deler av landet med dette som spesialfelt. (ANB)