Jeg fikk nesten kaffen i halsen. Siv Mossleth fra regjeringspartiet Sp velger å angripe Høyre i deres forslag å gi 50 millioner til E6 i Sørfold i sitt alternative statsbudsjett. Samtidig som hennes egen regjering, bevilger 0,- kr til det samme prosjektet.

Det betyr at regjeringen med Ap og Sp IKKE vil igangsette prosjektet i 2023. De har heller ikke satt av noe penger, som kan sikre videre planlegging eller klargjøring.

De aller fleste som benytter seg av strekningen, inkludert meg selv, skulle gjerne sett at de første milliardene lå klart i regjeringens forslag til statsbudsjett. Men her ligger det som sagt det nette sum av 0,- kr. Samtidig vil enhver krone som settes av i statsbudsjettet til strekningen bidra til et skritt nærmere en rett og slett livsviktig realisering av strekningen.

SV har satt av 150 millioner til E6 i Sørfold i sitt budsjettforslag, som vil bidra til at planlegging og prosjektering forsetter og at prosjektet kan bli lagt ut på anbud, som er en sentral del i enhver investering i det offentlige. Samtidig synes jeg det også blir for dumt å sette tvil om prosjektet E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal. SV vil ikke kutte veier som sikrer grunnleggende trafikksikkerhet, slik som dette prosjektet. Det SV er tydelig på er at det er fire-felts motorveier på Sør- og Østlandet vi er imot. Veier som er arealkrevende og som bygger ned matjord og natur.

Jeg skal ikke forsvare Høyres politikk. Høyre kunne igangsatt E6 i Sørfold til enhver tid i deres 8 år i regjering. Men de skal ha det for at de i det hele tatt nå ser viktigheten av å sikre fremdrift. Det vil komme godt med når økonomien forhåpentligvis snart tar seg opp, og de store pengene legges på bordet.

Ettersom Siv Mossleth sier hun er en pådriver for å få fart på bygginga av E6 i Nordland, anbefaler jeg Stortingsrepresentanten bruker sin rolle og tid til å påvirke sin egen regjering slik at vi sikrer både fremdrift og anbudsutlysning for E6 i Sørfold i 2023. Vi må bygge langt og trygt, og ikke bredt og dyrt. Det trodde jeg SV og Sp var enige om. Nå må vi gjøre alt vi kan, tverrpolitisk fra Nordland, for å sikre E6 i Sørfold blir realisert så raskt som overhodet mulig.