[NETTAVISEN]: Et ekspertutvalg har foreslått å endre alle satsene for merverdiavgift til én sats. Det vil bety at satsene for mat, persontransport og aviser/bøker får økte satser.

Den generelle mva-satsen er i dag 25 prosent. Utvalget tilrår også at de økte mva-inntektene brukes til å senke den generelle satsen til 23 prosent. Det foreslår også at null-satsen øker til 12 prosent i en overgangsperiode.

Hvordan hver husholdning ville komme ut av dette avhenger av hvilken fordeling den har mellom de ulike mva-områdene.

Dette er satsene for merverdiavgift:

 • 0 prosent: Aviser, bøker
 • 12 prosent: Persontransport, overnatting
 • 15 prosent: Mat
 • 25 prosent: Resten

Slik kommer barnefamilien ut

Her er de forutsatt at endringene i mva-satsene slår fullt ut. Det er forutsatt at null-området får en sats på 12 prosent, og at den generelle satsen blir satt ned til 23 prosent.

Vi har laget to eksempler med litt forskjellige beløp innenfor de forskjellige mva-områdene. Her har vi blant annet brukt data for forbruksutgifter for å beregne kostnadsnivået, for eksempel til mat. Du kan også selv beregne disse med kalkulatoren Budsjett for forbruksutgifter.

Det er tatt utgangspunkt i en familie på fire, med to barn i alderen 10 til 13 år.

I det første eksemplet er de samlede utgiftene med lav merverdiavgift på 180.000 kroner, utgifter med generell sats for merverdiavgift er 275.000 kroner. Dette gir en økning for denne barnefamilien på over 7.500 kroner. Selv om satsøkningen er minst på mat, øker denne mest med nesten 8.500 kroner.

I den andre eksemplet er de samlede utgiftene med lav mva redusert med 65.000 kroner. Men det gir likevel en økning i merverdiavgiften på nesten 3.500 kroner.

Forutsetninger
Mva-område Eks. 1 Eks 2
Null mva 10 000 5 000
Persontransport osv 12% 20 000 10 000
Næringsmidler 15 % 150 000 100 000
Andre kjøp 25 % 275 000 275 000
Sum 455 000 390 000

Dette blir resultatene av omleggingen:

Resultat eksempel 1
Mva-område Endring
Null mva 1 071
Persontransport osv 12% 1 598
Næringsmidler 15 % 8 490
Andre kjøp 25 % -3 575
Sum endring 7 584
Resultat eksempel 2
Mva-område Endring
Null mva 536
Persontransport osv 12% 799
Næringsmidler 15 % 5 660
Andre kjøp 25 % -3 575
Sum endring 3 420

Husholdninger bosatt i Nord-Troms og Finnmark vil også få en økning i merverdiavgiften på strøm. Det er forutsatt en strømutgift på 15.000 kroner. Merverdiavgiften av dette er 3.000 kroner, som dermed også vil bli en ekstra økning.

Elbiler blir i dag ikke belastet med merverdiavgift. Utvalget foreslår som med andre varer og tjenester med null i sats, at denne i første omgang skal økes til 2 prosent.

Det mest sannsynlige er nok at elbiler får en økning i merverdiavgiften og/ eller engangsavgiftene etter 2020 uavhengig av dette utvalget. Hvis innførselprisen på en elbil er 300.000 kroner, gir dette en mva-økning på 36.000 kroner.

Merverdiavgiften

Dette må du betale i merverdiavgift på forskjellige varer og tjenester:

Fritatt for mva

På dette betaler du ikke merverdiavgift:

 • Aviser
 • Elektroniske nyhetstjenester
 • Tidsskrift
 • Bøker
 • Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge

12 prosent merverdiavgift

På disse tjenestene er det 12 prosent merverdiavgift:

 • Persontransport (f.eks. buss, tog, trikk, taxi,)
 • Hotellovernatting (gjelder hotellvirksomhet og lignende virksomhet, fast eiendom til camping, hytter ferieleiligheter og annen fritidseiendom
 • Kinoforestillinger
 • Museer
 • Fornøyelsesparker
 • Idrettsarrangementer

15 prosent merverdiavgift

Matvarene du kjøper har en merverdisats på 15 prosent. Varer anses som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker.

Dette er ikke regnet som næringsmidler (25 % mva):

 • Legemidler
 • Tobakksvarer
 • Alkoholholdige drikkevarer på over 0,7 volumprosent alkohol

Varer og tjenester utenfor mva-området

Det er en rekke varer og tjenester som ikke berøres av merverdiavgiften. Med andre ord er det null i merverdiavgift på dette.

Dette gjelder varer og tjenester som:

 • Finansieringstjenester (f.eks renter)
 • Forsikring
 • Andre finansielle tjenester (f.eks. forvaltningshonorar fond)
 • Sosiale tjenester (f.eks barnehage/barnepass)
 • Helsetjenester (f.eks lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor
 • Kulturelle tjenester (f.eks teater, opera, ballett)
 • Undervisningstjenester (f.eks. skoleundervisning, kjøreopplæring)