Nordlandssykehuset har fått ny administrerende direktør. Siri Tau Ursin (59) fra Stavanger ble tilsatt i et ekstraordinært styremøte mandag. Hun kommer fra jobben som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

Dermed er en viktig brikke på plass i arbeidet med å snu økonomien ved Nordlands største sykehus.

Tidligere direktør Paul Martin Strand varslet sin avgang alt i 2020, og har i perioder siden vært ledet av en konstituert direktør. Det var slett ikke noen ideell løsning, ettersom sykehuset økonomi i det siste har gått fra ille til katastrofal.

Ursin var forhåndsfavoritt til jobben, og virker som et godt valg.

Hun kommer fra en lignende jobb ved et mindre sykehus og har i tillegg tidligere vært enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset, har mastergrad i helseøkonomi og har blant annet hatt sentrale verv i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, Norsk Overlegeforening og Legeforeningen.

Det kan trenges, for de utfordringer hun møter på Nordlandssykehuset er enorme. Nordlandssykehuset må kutte 284 millioner kroner neste år, eller 5,5, prosent av bruttobudsjettet. Det innebærer blant annet kutt på 257 årsverk ut over de 55 som alt er pekt ut.

En ulempe for Ursin er at hun ikke er bosatt i Bodø.

Det gjelder flere av sykehuslederne i Helse Nord akkurat nå; en oversikt fra NRK viser at bare to av ti styreledere og toppledere bor i landsdelen.

Det har fått fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) til å slå alarm. Han har i møter med Helse Nord tatt opp saken og bedt om at man så på løsninger for at kommende direktør i Nordlandssykehuset skulle bo innenfor sykehusets dekningsområde.

Det skjer ikke med Ursin, i hvert fall ikke på kort sikt- Hun er bosatt på Tau i Rogaland, men med ektemann fra Bodø og to døtre bosatt i området bør det være mulig å endre det.

Dette er uansett ikke det viktigste. Selv om Norvoll har gode poenger er det viktigste at den som skal lede omstillingen av Nordlandsykehuset er i stand til å gjøre en god jobb.

For oppgaven er enorm, noe de foran presenterte tall rundt økonomi og stillinger viser. Ursin skal også lede Nordlandssykehuset inn i det som forhåpentligvis blir mer normale tilstander etter koronapandemien.

Det er en utfordring i seg selv, men aller først må hun få økonomien på rett kjøl igjen. Det vil kreve drastiske tiltak, men ikke så drastiske at det går ut over liv og helse.

For å sikre det må alle gode krefter trekke i rett retning, inkludert Helse Nord og staten som eier.

Men hovedjobben må gjøres av ledelse og ansatte ved Nordlandssykehuset og da er det betryggende at man endelig har fått en permanent lede på plass.