Det kommende Lofotfisket er blant de aktiviteter som kan bli hardt rammet nå som regjeringen stenger grensa til Norge. Det er nemlig helt avhengig av utenlandske arbeidsktakere, som det skulle kommet flere tusen av i ukene framover.

Nå uteblir disse, og det blir en stor utfordring for både fiskere og fiskemottak. Likevel er det helt riktig av regjeringa å stenge grensa nå.

Det gjøres riktignok visse unntak, som helsepersonell og «samfunnsviktige funksjoner», men sløying av skrei er ikke blant disse. Om noe kommer stengingen for sent.

Opposisjonen på Stortinget har lenge kritisert regjeringen for ikke å ta faren for importsmitte på alvor. Statsminister Erna Solberg har forsvart seg med at de faglige rådene om å stenge ikke har vært der før nå.

Samtidig er det åpenbart at grensekontrollen ikke har vært god nok og at karantenehotellene ikke har fungert godt nok.

Smittetrykket i Norge er på vei ned, men de neste 14 dagene blir likevel ekstra utfordrende. Forholdene rundt den mer smittefarlige britiske mutasjonen er svært uklar, men den kan i verste fall være mye mer smittefarlig enn det opprinnelige viruset.

Om noen dager vil vi ha en bedre oversikt, og det er håp om at man da kan lette noe opp.

Samtidig har det dukket opp et helt nytt problem; det er uklart hvor mye vaksine AstraZeneca faktisk kan levere til Norge og hvor raskt. Selskapet lovte på et møte med EU onsdag at de skal trappe opp produksjonen, men det er uklart hva de innebærer.

Desto større grunn for fortsatt strenge regler ved grensene.

Det betyr ikke at vi skal undervurdere de problemer dette skaper for næringslivet, lokalt spesielt for fiskeriene.

Utfordringen for skreifisket er at 80 prosent av volumet skal på land i løpet av to måneder. Det betyr at titusener tonn fisk må håndteres av en landindustri som vil mangle mange utenlandske arbeidere.

Samtidig vet vi at mange nordmenn går arbeidsledig, og her kan det ligge en løsning. Under et nettmøte med fiskerinæringa torsdag sa fiskeriminister

Odd Emil Ingebrigtsen (H) at flere arbeidsledige har vist interesse jobbe i fiskeindustrien. Han oppfordret nordmenn til å ta jobbene, og åpnet for å ta i bruk enda sterkere virkemidler. Det vil si at arbeidsledige kan tvinges til å sløye skrei om de skal beholde trygda.

De mer generelle tiltakene må åpenbart også forlenges og styrkes. Nye tiltak må også vurderes, også slike som kommer fiskerinæringa spesifikt til gode. Men å fortsatt ha åpne grenser kan påføre fiskerinæringa og andre mye større tap på sikt.

Alle er tjent med et så godt smittevern som mulig, så får man heller hjelpe bedrifter og ansatte over kneika i mellomtida.