Jeg registrerer at mitt svar til Lars Helge Kristensens innlegg om integrering traff et sårt punkt. Det kan jeg forstå. Det er aldri greit å bli tatt i uriktige opplysninger. Svaret hans fremstår for meg, om ikke som et raseriutbrudd, så i alle fall en overreaksjon. For her slår han rundt seg i alle retninger med en aggresjon som ikke tar seg godt ut i den offentlige debatten. Spesielt ikke når aggresjonen er rettet mot meg som person, og ikke mot saken.

Siste avsnittet i hans innlegg fremstår som et eneste langt personangrep. Han bruker karakteristikker som; barnslige medieoppgulp, Sørbottens vei til makt, at jeg trenger lesebriller, at jeg bør bruke mindre tid til å skrike i avisa og mer tid til å jobbe og at jeg må bli voksen m.m. Kristensen stopper ikke der, men hevder at jeg bruker personangrep. Uten å kunne vise til et eneste relevant eksempel. I mitt svar angriper jeg kun hans uttalelser og de holdningene jeg opplever ligger til grunn for hans påstander. Altså saken, ikke personen. At Kristensen lar seg krenke av mine uttalelser er ikke overraskende. Det er en svært vanlig metode fra hans parti.

Så etter å ha angrepet flyktningene, fremstiller han seg nå som offeret og retter sitt sinne mot meg. Så hevder han i tillegg at det han egentlig mente var at han ville ha en «maksimumsgrense på stønader, uansett hvem det gjelder». Hvis han mente at alle mottakere av stønader får for mye, hvorfor pekte han da kun på at våre flyktninger får for mye?

Grunnen til at jeg angriper holdningene og faget i hans innlegg er fordi sosiale ytelser er likt for alle her i landet. Når han da velger kun å angripe ytelsene til flyktningene i et, etter sigende, angrep på systemet, er det ikke urimelig å tro at det ligger noe annet bak. Hadde han angrepet hele velferdssystemet og de sosiale stønadene under ett, kunne jeg ha vært enig i at dette var systemkritisk. Da hadde han angrepet alle svake grupper i samfunnet. Det gjør han forståelig nok ikke. I stedet setter han svake grupper opp mot hverandre, ved å antyde en forskjell som ikke finnes. Han spør i sitt svar om «hvor mange nordmenn får introduksjonsstønad på toppen av de sosiale ytelsene?». Svaret på det er enkelt. Ingen. Ikke engang flyktninger får det. For dette kommer ikke på toppen, men ligger i bunnen som grunnlaget for stønad. På lik linje med dagpenger, uføretrygd og lønn. Nav ser på inntekt - utgift = disponibelt. Hvis det man har igjen etter at husleie, strøm og internett er betalt er under Navs sats for livsopphold, utløser det rett til stønad. Grunnen til at mange flyktninger trenger supplerende stønad er at lønna er lav, og husleia er høy. Og mange utleiere tar en urimelig høy husleie av våre flyktninger. Det kan de gjøre fordi de vet at Nav supplerer. Hvis Kristensen mener at jeg tar feil, regner jeg med at han forteller hva som er feil i mine påstander. Ikke bare antyde at jeg må jobbe lengre i tjenesten for å ha troverdighet. For hvis det er noens troverdighet som står på spill her, så er det ikke min.

Så til offentlig opplysning. Ingen av de tallene eller ordningene jeg refererer til er hemmelige. Alt er tilgjengelig. Et enkelt søk på nettet vil gi alle satsene for livsopphold, bostøtte og barnetrygd. Det finnes ikke noe i mitt innlegg der jeg hevder at dette ikke skal være tilgjengelig. Så vil jeg fraråde ham å peke på det historiske bakteppet til mitt parti. Jeg kan også vise til ubehagelig historikk i hans parti, men avstår fra det. Jeg ville regne det som uredelig i denne debatten. For det er akkurat den typen argumentasjon som trekker debatten ned på det nivået han nå legger opp til.

Hans henvisninger til mine andre avisinnlegg, er uvesentlig i denne sammenhengen. Det som ikke er svar på mine påstander, er ikke en del av denne debatten. Han velger å trekke inn mine innlegg til Ap, mine svar på kontraproduktive utspill fra enkeltmedlemmer og andre momenter som verken finnes i hans opprinnelige innlegg eller i mitt svar. Det er utenfor saken og dermed per definisjon ikke saklig. Så at Kristensen her mener å kunne lære meg noe om argumentasjon fremstår litt som hans eget utsagn «Egoet er vel større enn evnene»

Man bør nemlig underbygge sin argumentasjon. Det har jeg ikke sett at Kristensen har gjort. Innlegget består i hovedsak av løse påstander, personangrep, stråmannsargumentasjon og usaklige påstander. Lite, om noe, er begrunnet eller eksemplifisert. Når det er sagt, kommer holdningen og strategien allikevel godt fram. Beskyld din motstander for det du selv gjør. En kjent teknikk fra høyresiden. Så har FrP videreutviklet denne teknikken ved å fremstå som krenket når deres holdninger og ytringer utfordres.

Jeg regner denne debatten ferdig fra min side. Jeg har svart på hans angrep på flyktningene og hans angrep på meg. Så hvis Kristensen ønsker å fortsette, blir det uten meg. Som relativt ny i den politiske debatten skal han gjerne få siste ordet. Såpass generøse bør vi «erfarne» politikere være.

Rødt, grenseløst inkluderende..