Læreren holder de to kamphanene i nakkekragen mens de gjensidig plasserer skylden for basketaket. Det gjelder instinktivt, og snarest, å avverge straff ved å framstå som den angrepne. Den som var tvunget til å forsvare seg. For forsvar er jo lovlig. Det ligger dypt moralskt forankret. Og i skolegården har pasifisten fremdeles dårlige kår.

Flere enn Glimttilhengere og andre fotballinteresserte har med interesse fulgt etterbyrden av intermessoet etter Romas besøk på Aspmyra stadion 7. april. På vei til garderoben hevder Glimts trener, Kjetil Knutsen, å ha blitt angrepet av Romas keepertrener, Nuno Santos. Denne tvang ham opp mot veggen og tok kvelertak rundt halsen på nordmannen. Knutsen følte seg truet, og det noe kryptiske referatet fra sportsreporterne forteller at «han la italieneren i bakken».

Mye kan tyde på at politiet etter anmeldelsen av Santos har fått en litt fyldigere beskrivelse siden politiadvokaten 6. mai kunne meddele at anmeldelsen var henlagt under henvisning til straffelovens § 271 2. ledd bokstav a. Der står det at en kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade. Når dette leses har Bodø/Glimt muligens påklaget henleggelsen til statsadvokaten, men det hindrer ikke at straffelovens bestemmelse har fått fortjent oppmerksomhet. Her har nemlig lovgiver fraveket et grunnleggende prinsipp i enhver moderne vestlig lovgivning.

At straff i form av kroppslig integritetskrenkelse er forbeholdt staten. På godt norsk: Det er bare domstolen som kan gi deg fengselsstraff.

Som kjent er pisking og annen fysisk avstraffelse avskaffet hos oss, så innestengning og annen frihetsberøvelse er det lengste man strekker seg til. Dertil hevder justisdepartementet i forarbeidene til den nye straffeloven fortsatt frimodig at hevn overhodet ingenting har med straffens hensikt å gjøre. Trygghet for borgerne og forbedring av forbryteren er straffens eneste formål, lyder det.

Men ikke for Romas keepertrener! Hans opptreden på vei til garderoben var åpenbar straffbar, men politiadvokaten mente straffen var sonet! Om det var generalpreventive betraktninger til fordel for et tryggere samfunn eller individualpreventive hensyn til beste for Santos framtidige moralske utvikling sier politiadvokaten ingenting om. Sannheten er imidlertid langt mer pragmatisk. Italieneren begynte. Nordmannen forsvarte seg, men sørget samtidig for at italieneren «fikk som fortjent»! Knutsen gikk nemlig etter politiets mening ut over hva som var nødvendig for å forsvare seg mot angrepet. Resten var gjengjeldelse i lovens forstand.

Men dermed er hevnen velsignet. Stikk i strid med departementets credo.

Basketak bør unngås både i skolegården og på fotballstadion. Derfor har Bodø/Glimt forhåpentlig klaget til statsadvokaten som formodentlig har eller vil omgjøre politiets henleggelse. Begge trenerne bør få en strafferettslig reaksjon. Santos fordi «han begynte». Knutsen fordi han gikk for langt.