Alt kalles for rasisme i vår tid. Det er effektivt for å stoppe kjeften på meningsmotstandere. Den famøse rasismeparagrafen er til for å redusere ytringsfriheten.

1. Atle Antonsen har vært svært ufin mot Sumaya Jirde Ali. Rasisme? Nei. Saken er henlagt, men «antirasistene» kjører på med sin totalitære holdning.

2. Rasismebegrepet er så utvidet at ingen kjenner igjen den genuine rasisme. Å kalle Antonsens sjofle utsagn for rasisme er en hån mot rasismens ofre under andre verdenskrig. Rasismen er underkjennelse av en rase/folkegruppe. Dette er rasisme:» Den jævla undermåls apekatten Sumaya Ali må komme seg tilbake til Somalia, hun hører ikke hjemme blant intelligente hvite nordmenn. Slike degenererte mennesker hører hjemme blant Afrikas undermåls raser». Så vidt jeg vet, har ikke Antonsen ytret dette.

3. Stein Sneve relativiserer rasismebegrepet ytterligere i sitt apropos 22. november. Han sier at rasismen finnes i oss alle. Vås og positivt galt. Han får det til å høres ut som det er millioner av rasister i Norge; at vi har et samfunn gjennomsyret av rasisme. Fullstendig galt! Derimot finnes det svært mange som blir krenket av den minste ting. Det går et krenkelseshysteri over landet. Ytringsfriheten er til for festtaler.

4. Jeg anbefaler de krenkede og deres disipler å lese «Nazismens idéunivers» av Carl M. Frøland og «Vår forakt for svakhet» av Harald Ofstad, da får de innblikk i hva rasisme er.

Til slutt: Sumaya Jirde Ali er en flott og oppegående kvinne, som ikke har fortjent den dårlige oppførselen fra Atle Antonsen. Han må rett og slett lære seg folkeskikk. Det er helt uakseptabelt å oppføre seg slik mot andre mennesker.