Gå til sidens hovedinnhold

Det trengs fortsatt fullt trykk

Kampen for «Ny by-Ny flyplass» er ikke over før pengene er på statsbudsjettet, så trykket må holdes opp.

AN mener:

Årets statsbudsjett tar ikke nok høyde for Avinors økonomiske problemer. Det mener stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet.

– Det er åpenbart at et Avinor uten penger har en utfordring med tanke på å være med på prosjekter de har sagt de skal være med på, sier Freiberg til AN.

Et slikt prosjekt er flyttingen av flystripa i Bodø, en forutsetning for byens byutviklingsprosjekt i europeisk toppklasse. At dette statsbudsjettet ikke sikrer finansieringen av «Ny by-ny flyplass» kan føre til usikkerhet om framdriften og i verste fall utsettelser.

Også regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland er skuffet over at prosjektet ikke får egne penger i statsbudsjettet. Han mener det er noe nordlandspolitikere fra alle partier må jobbe med å få på plass i budsjettforhandlingene.

Det er klart skuffende at dette viktige prosjektet for Bodø og Nordland ikke gis penger nå, ikke minst på bakgrunn av den usikkerhet pandemien har skapt. Men det betyr ikke nødvendigvis at regjeringen nå nedprioriterer den nye flyplassen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forsikret for bare kort tid siden at regjeringen fortsatt står 100 prosent bak prosjektet. Dette er nok heller ikke det første prosjektet Avinor vil nedprioritere. Avinor forsikrer da også overfor AN om at de følger den framdriftsplanen som er lagt. Det innebærer at den endelige finansieringen av flyttingen er på plass i statsbudsjettet for 2022.

Det er likevel all grunn til at lokale og regionale politikere bør følge denne saken nøye framover, og holde presset oppe. Det var det Bodø ikke maktet i forkant av vedtaket om å flytte hovedflybasen til Ørland i 2012.

Det kan virker som om man anså et slikt vedtak som så usannsynlig at man tok øynene av ballen. Det åpnet for en allianse mellom Ap-politikere i Trøndelag og Troms, som sikret både hærens fortsatt sterke tilstedeværelse i Indre Troms og flyttingen av hovedflybasen til Trøndelag.

Også denne gang finnes det interesser som ønsker å sabotere for en flytting av flystripa i Bodø. Både ut fra rent økonomiske vurderinger, og ut fra et ønske om å fremme egne prosjekter i Avinor-køen. At vi har en mindretallsregjering øker sjansene for at statsbudsjettet faktisk lar seg endre i en mer positiv retning for dette prosjektet.

Ikke minst ettersom regjeringen nok vil vende seg til Frp først for å få flertall for sitt budsjett. Det gjør utspillet fra Freiberg ekstra interessant. Uansett er kampen for «Ny by-Ny flyplass» ikke over før pengene er på plass, om det skjer i 2021 eller 2022.

Så her gjelder det å fortsatt ha fullt trykk på kampen for prosjektet.

Kommentarer til denne saken