Norsk Friluftsliv ser med stor bekymring på Nordland fylkeskommunes forslag om å legge ned friluftslivstilbudet fra høsten 2020.

Styret i Norsk Friluftsliv støttet allerede i 2009 forsøket med studieforberedende læreplan i friluftsliv ved Knut Hamsun vgs. Norsk Friluftsliv har siden gitt sin støtte til dette forsøket og mener at det er viktig å få etablert dette som en permanent læreplan i videregående skole.

Skal skape mer friluftsliv i skolen
Friluftsliv har etter forsøksordningen startet opp i 2009 fått økt oppmerksomhet, både politisk og blant ungdom og befolkningen forøvrig. I 2016 kom det en ny stortingsmelding om friluftsliv og i 2018 kom regjeringen med en egen handlingsplan for friluftsliv. I begge disse dokumentene er ett av to nasjonale mål at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Dette er fulgt opp blant annet med en egen post/prosjekt på statsbudsjettet «Friluftsliv i skolen». Formålet med dette prosjektet er å få til mer friluftsliv og bruk av naturen i skolen.

Stor bekymring
Norsk Friluftsliv mener derfor en lærerplan for friluftsliv i den videregående skolen er en viktig del av å oppnå det nasjonale målet om at naturen i større grad skal brukes som læringsarena. Vi registrerer derfor med stor bekymring at Nordland fylkeskommune vurderer å legge ned dette tilbudet fra høsten 2020. Norsk Friluftsliv mener en videreføring av dette tilbudet ikke bare er viktig for Knut Hamsun vgs. og elevene der, men det også er viktig i en større nasjonal sammenheng på sikt. Utvikling av en nasjonal læreplan i friluftsliv i den videregående skolen, er etter vår oppfatning, et av mange viktige tiltak for å nå det nasjonale målet om i større grad å bruke naturen som læringsarena.