Det skrives historie på Aspmyra for tiden, og den skrives med gullskrift