Det skal ikke mye til for at holdninger endres, og det er derfor jeg sier: Rolig nå, Glimt