Et ballegrep er et utrykk som gjerne brukes i overført betydning når du skal beskrive at noen har satt andre i en slags utpressingslignende situasjon. Og det er akkurat det politikerne i Bodø gjør når det fra og med 1. januar 2020 ikke lenger blir mulig for ledere i Bodø kommune å lyse ut deltidsstillinger uten at disse er godkjent av organisasjonsutvalget.

Deltidskulturen skal til livs, og nå settes det virkelig politisk kraft inn for å få det til.

Fram til nå har det vært mer vanlig enn uvanlig at ledige stillinger i Bodø kommune, spesielt innen helse og omsorg, ble lyst ut i en eller annen brøk eller prosent. Fagforbundet har presentert en relativt fersk oversikt som viser at 45 av 60 ledige stillinger for helsefagarbeider i Bodø kommune var deltidsstillinger.

God eller dårlig kvalitet

Kampen for flere heltidsstillinger i kommunen kan i utgangspunktet virke som noe som først og fremst angår ansatte. Men faktum er at den store bruken av deltidsstillinger har en direkte og negativ innvirkning på kvaliteten i tjenester som er uhyre viktige for oss innbyggere.

Det er alle disse deltidsstillingene som gjør at de av oss som får hjemmehjelp må hilse på nye hjelpere nesten hver eneste dag. Det sier seg selv at dette kan gi, og noen ganger åpenbart gir, en dårligere kvalitet på tjenesten. Færre folk å forholde seg til kan jo i seg selv være av avgjørende betydning for pleietrengende bodøværinger.

Vi har lest flere historier om mennesker som beskriver fremmedgjøring og ekstra belastning direkte koblet opp mot dette med å introdusere seg selv og sine behov for nye kommuneansatte nesten på daglig basis.

Hovedårsaken til dette er at kommunenes komplekse turnusplaner fylles opp med folk i deltidsstillinger. I 2018 var det i helse– og omsorgsavdelingen 39 prosent i heltidsstillinger. En økning på over 10 prosentpoeng siden 2015, men fortsatt et alt for lavt tall for å sikre god nok kvalitet på tjenestene som skal utføres.

Bred enighet

I Bodø er det tilsynelatende bred politisk enighet om at det nå bør gjøres noe som virkelig fungerer for å få flere heltidsstillinger. Riktignok har ikke alle partiene tatt høyde for kostnadene knyttet til dette arbeidet i sine respektive budsjettforslag, men prinsippene som nå innføres synes det å være enighet om.

Og det betyr altså at en leder i Bodø kommune ikke lenger bare kan lyse ut en deltidsstilling. Ønsker vedkommende å gjøre det, må saken presenteres for politikerne i organisasjonsutvalget og terskelen for å få klarsignal skal være høy.

Det er mange flere gode grunner for å redusere deltidsstillinger i en kommune, men den viktigste er selvsagt kvaliteten. Så viser det seg dessuten at kommuner som har fått til en betydelig reduksjon i bruk av deltid, har funnet ut at det lønner seg økonomisk.