Det sier Per Arne Mikalsen om synet som møtte han ved jernbaneovergangen ved Hopen utenfor Bodø.

- På avstand så det ut som en lekkasje av noen slag. Men da jeg kom nærmere så jeg at det var rødt, sier han.

Og i enden av det som viste seg å være blodspor, lå restene av en elg. Og rundt elgen hadde det samlet seg både ørn og ravn.

- Det har vært voldsomme krefter i sving. Det er det ingen tvil om med tanke på hvor ødelagt elgen var, og hvor langt den har blitt kastet.

Det har ikke lyktes Avisa Nordland å få tak i oversikten over dyrepåkjørsler på jernbanen i 2015. Men ifølge 2014-tallene til Jernbaneverket ble1440 dyr påkjørt på norske jernbanestrekninger i 2014. Det er over 700 færre enn året før og nedgangen kommer selv om det kjøres stadig flere tog. 

Gjennomsnittet for de siste 10 årene er på 1861 påkjørte dyr, mens tallet for 2014 altså er 1440.