Det meste innvendig er ødelagt i bankbygget - millionsummer har gått tapt

Store verdier er gått tapt.