Det dukker stadig opp planer om ny industri i Nordland. Det skal bli batteri i Rana, solenergi i Meløy og grønt stål i Fauske og Sørfold. Det skal bli stål og datasenter for kryptovaluta i Ballangen (Narvik). Det skal bli brenselceller i Narvik og hydrogen skal det snart bli i de fleste kommuner i fylket. Det meste skal være svært nyttig for det grønne skiftet og kryptovaluta er nyttig for spekulanter og kriminell virksomhet.

Og det meste ligger godt til rette. Alle får varm velkomst og det meste av infrastruktur stilles til rådighet av kommunene. Det er bare en ting som mangler, elektrisk kraft. Planer for ny industri som hittil er kjent trenger alene mer kraft enn det produseres av vannkraft i Nordland i dag.

Det lever i media en løgn om at her er store overskudd av vannkraft ledig. Det er veldig merkelig ettersom all kraft som produseres i Nordland allerede er i bruk. Man må undres over hvem som står bak og opprettholder denne løgnen og hva som er hensikten. Men løgnen lever. Man kan se at Equinor skal elektrifisere Melkøya og Wisting-feltet. Det krever 3,1 TWh som etter planen skal hentes fra et overskudd i Nordland som ikke eksisterer. Samlet vannkraft i Troms og Finnmark er ca. 4 TWh. Skal vannkraft brukes til nye formål må noen av dagens brukere bli uten. Alternativet er å bygge ny kraft.

Vindkraft er helt ubrukelig til industri fordi den er like ustabil som vinden. Erfaring i Norge viser at den leverer ca. 27 % av tiden. Ingen industri kan eksistere med kraftforsyning 100 dager i året. Derfor er bruk av vindkraft til industri bare høytflyvende fantasier.

I Finland blir Europas største kjernekraftreaktor startet opp i disse dager. Olkiluoto 3 kan produsere nesten like mye som all vannkraft i Nordland. Det er den tryggeste og reneste og mest stabile strømforsyning man kan se i dag. Skal klimamålene nås er det den eneste løsningen som er mulig. To slike reaktorer vil løse behovet for ny industri i Nordland. Til kryptovaluta trenges nok veldig mange slike reaktorer.