Inntekter fra de ekstraordinært høye strømprisene lå ikke i Statsbudsjettene! Dvs. å redusere strømprisen til normalen, til øre nivå, f.eks. 30 øre/kWt, gir ikke et tap av inntekter til staten.

Det samme gjelder for kraftselskapenes budsjetter.

Strømstøtten kan umulig bli en ekstra belastning på statens budsjetter så lenge det er et påfyll av ekstraordinære inntekter! Det er uansett ikke løsningen!

Det forventes at strømprisen reduseres til 30 øre/kWt straks! Slik at den enkelte forbruker, familier og husstander, kan gå vinterens økte energibehov i møte uten usikkerhet mht. betalingen.

Kraftkrevende prosjekter må legges på vent til nasjonal strømproduksjonen kan komme opp i volum. Det gjelder også eksport av strøm.

Det kan være vanskelig å få dette til men ikke umulig! Det er framfor alt nødvendig!