Bodø kommune har opprettet en ny varslersak i etterkant av at kommunen inngikk forlik med en tidligere varsler.

Bakgrunnen er at flere ansatte i kommunens HR-avdeling i etterkant av forliket diskuterte saken i en åpen facebookgruppe mens de var på en fest der også HR-sjefen deltok.

Der framkom det svært kritiske og personlige kommentarer om varslerens atferd og motiver. I etterkant mottok kommunaldirektør Kjell Hugvik et varsel rettet mot de HR-ansatte og deres kommentarer.

Saken ble sendt til rådgivingsselskapet Ernest & Young for vurdering, og de kom fram til at dette var å regne som et formelt varsel og må behandles deretter.

Bodø kommune inngikk i januar i år en avtale med Ernst & Young om at de skal behandle varsler fra og mot ansatte i kommunen. Dette kom etter langvarig kritikk mot måten kommunen behandler varslere på.

Mange varslere – inkludert den kommunen nylig inngikk forlik med – hadde reagert på at deres varsler stort sett ble behandlet internt, og som oftest endte med at kommunen frifant seg selv.

Bodø kommunes ledelse har avvist dette, men fant det likevel nødvendig å bedre varslingsrutinene, med blant annet bruk av en ekstern rådgiver.

Det er derfor betryggende at dette varselet er tatt på alvor, uavhengig av hva en videre vurdering av det får som resultat. For det som skjedde på Facebook er en alvorlig sak.

En HR-avdelings fremste jobb er å sørge for at kommunens menneskelige ressurser – altså dens ansatte – benyttes på en best mulig måte. Avdelingens jobb er på mange måter å sette de ansatte i høysetet, og gi dem best mulig forutsetning for å vokse og utvikle seg i jobben, til nytte for sin arbeidsgiver.

Det som skjedde på Facebook er det stikk motsatte av dette, og de ansatte har i ettertid sterkt beklaget det de gjorde. Det er bra, men skulle bare mangle.

Kommunaldirektøren forsvarte i utgangspunktet deres atferd med at de hadde uttalt seg som privatpersoner. Dermed falt det inn under ansattes ytringsfrihet, også det svært viktig for en kommune som vil være åpen og demokratisk.

Men argumentet holder ikke, som også professor Jan-Oddvar Sørnes ved Nord universitet har påpekt overfor AN.

Sørnes har skrevet bok om varsling og forsker på kommunikasjon i organisasjoner og sier de ansatte som deltok i nettdiskusjonen ikke kan forvente å bli oppfattet som privatpersoner.

Dette må også være utgangspunktet når den nye varslersaken skal vurderes videre.

Det kan ikke aksepteres at ansatte i HR-avdelingen, med sjefen til stede, gjør det verre å være varsler i Bodø kommune, selv om det gjør det på egen fritid.