Det kan bli 83 leiligheter på Herredshuset-tomta

Bodø kommune ønsker å legge til rette for boliger og næring på den knappe ni mål store tomta, samtidig med at relieffet og deler av Herredshuset bevares.