Det hender seg at menneskelige byggverk må gi tapt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Så har Åndstadblåheia i Sortland blitt beriket med en passe skog med vindturbiner, visstnok 14 i tallet. Friområdet er blitt omskapt til en industripark som skal skaffe penger i kassen til det finske energiselskapet Fortum AS, samt noen avlatskroner i kommunekassen så lenge turbinene er i drift? Protester fra lokalbefolkningen og miljøorganisasjoner er blitt overkjørt. Det er oppgitt en installert effekt på 50 MW (3,5 MW/turbin * 14 = 49 MW), og en årlig produksjon på 140 Gwh. 50 MW over årets 8766 timer gir 438300 Mwh = 438,3 GWh dvs. forventet 32 % virkningsgrad. En får se etter hvert hvor realistisk dette er, i alle fall må det være tilgjengelig en balansekraft på 50 MW som må kunne tre inn umiddelbart hvis vindturbinenes leveranse går ned i null, om en ikke skal få et ustabilt nett.

Etter å ha sovet i timen i noen år, våknet innbyggerne på Frøya til dyst for å bevare naturen sin. De fikk liketil lokalpolitikerne med seg på å forsøke å stoppe utbyggingen. I seneste laget, pengene teller mer enn folkets velvære og noen fredede fugler, spesielt når tysk storkapital sto bak og trakk i trådene. Fredet ørn m.m. tar en ikke hensyn til, ei heller om turbinbladene må vaskes rein for insekter som er nyttige for livsmangfoldet, men ikke for investorene i «grønn energi». Det klages forresten på at det er lite fuglesang i år. Kanskje våre små sangere har havnet på fornybarhetens alter?

Merkel er jo ille ute. Først fikk hun et hysterisk innfall da atomkraftverket Fukushima Daiichi i Japan ble ødelagt av en tsunami, og umiddelbart vedtok nedstengning av Tysklands vel fungerende atomkraftverk. Styggedommen måtte bort, selv om det verken var fare for tsunami eller jordskjelv i Tyskland, så var en nedsmelting i Tsjernobyl i Ukraina i friskt minne. Så hadde hun lovet å redusere utslippene av CO₂. De var jo verre enn noe annet, kunne få kloden til å bli overopphetet. Da måtte kraftverk fyrt med kull bort. Nå var en i den heldige situasjon at en hadde litt sol og vind til disposisjon, så i løpet av noen år har det poppet opp 30.000 vindturbiner over det tyske landskap; uten at CO₂ utslippene har gått ned. Kullkraftverkene går så det suser, en må jo ha balansekraft for å levere energi når vindturbinene står, må vite (dobbelt ære være), og så må en få sikret et stabilt nett. Dette er imidlertid på langt nær nok til å dekke Tyskland’s energibehov, langt mindre å få kontroll med den ufyselige plantematen CO₂ som verken er synlig eller lukter.

Innbyggerne i Tyskland har imidlertid våknet etter hvert. De har ikke noe ønske om videre utbygging av vind- og solkraftverk så vidt media rapporterer. Tyske skoger og landskap raseres. Bayern har liketil vedtatt en lov som effektivt stopper videre oppføring av vindturbiner: De kan ikke oppføres nærmere bebyggelse enn 10H, dvs. for en 200 m høy turbin må den ikke være nærmere bebyggelse enn 2 km. Jevnt over er subsidiene satt ned, og det er innført strengere reguleringer for å gi utbyggingstillatelser. Det har medført at det nærmest er full stopp i utbyggingen av ny vindkraft i Tyskland, se notrikszone.com. Det er vel en medvirkende årsak til at «grønne» kapitalinteresser har kastet sitt blikk på Norge og Sverige. Her er jo politikerne sjeleglade for å få lov å rasere naturen under forehavende at det skal redde klimaet. De bruker liketil forbrukernes penger («grønne sertifikater) som lokkemat for de «grønne» kapitalistene.

En har forresten fått inntrykk av at vindturbiner og solceller er evighetsmaskiner, og så går glansen av dem. Fra en levetid på 20–25 år rapporteres det om levetider på 12 -20 år for vindturbiner, med redusert utbytte i løpet av levetiden. Ikke bare det, men når subsidiene bortfaller lønner det seg ikke å reparere feil med dem. Dermed øker skrothaugen. Ikke alle er så heldig som Nord-Trøndelag Energi (NTE), som måtte skrote sin installasjon på Hundhammerfjellet: 250 mill. kr var tapet oppgitt til. TE overtok sammen med sin tyske investor, nå reiser nye turbiner seg i fjellheimen. Om 12–20 år kan vi vel forvente at skrotlageret vokser også der.

Enn så lenge gjør plantematen CO₂ det grønt og trivelig både inne og ute. Får politikerne og klimafanatikerne det som de vil, blir det heller lite trivsel igjen. Så da må gartnerne øke tilførselen av CO₂ i drivhusene sine. Skjønt politikerne kan ikke få det som de vil, til det er de på linje kvasiforskerne innen IPCC. Når de har fjernet all menneskeskapt CO₂ sitter de fremdeles med 392 PPM (parts per million) av den forbaskede sporgassen, naturen kan de ikke styre.

Paven prøver fortvilt å få kontroll med hjorden sin, ser sikkert med ublide øyne på at FN bruker CO₂ for å drive sin hjord inn i innhegningen så nå har han fanget fullt av løse påstander for sin sak. Der kan psykisk handikappede Thunberg være til stor nytte. Lavfrekvent støy fra vindturbiner er som englesang å regne.

Det har de siste dagene vært store oppslag på en rapport fra Bloomberg om klodens evne til å skaffe til veie/erstatte nåværende kilder til elektrisk energi. Bloomberg har glemt det mest elementære, å sjekke om deres drømmer lar seg realisere til en overkommelig pris for brukerne og uten ødeleggende konsekvenser for natur og livsgrunnlag, i alle fall så jeg ikke det omtalt i min kilde.

Imens snurrer solen rundt i sin «solar cycle 24», med en solflekkaktivitet på linje med kuldeperioden Dalton minimum. Det lover ikke godt for temperaturen på kloden. Korte vekstsesonger og små avlinger. I tillegg har vi en økt kosmisk stråling som gjør at flypassasjerer oppe i de høyere atmosfæriske lag får en dobbel eller tredobbel stråledose av det tannlegen sørger for når en besøker han. Ikke bra for feriehelsa, men kan kanskje redusere klimareiser en del?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken