Begrepet «Grønt skifte» virker unektelig litt rart i og med at det hele går ut på å fjerne/redusere gassen CO2 som gjør planeten grønn gjennom fotosyntesen.

Vi opplever også motstridende handlingsmønster i klimapolitikken, noe som skaper forvirring hos folk flest. Mens Kina i Parisavtalen har lovet å øke sine CO2-utslipp med 450%, starter Norge (med sine promille-utslipp) et CO2-fangstprosjekt som koster 25 milliarder fra fellesskapets midler.

Men det er langt alvorligere ting som ligger skjult i begrepet «grønt skifte» – nemlig massehysteriet om at verden er i ferd med å bli ubeboelig pga global oppvarming – av «klimagassen CO2».

Den ensidige påvirkningen med skremselspropaganda skaper panikk blant unge og også eldre. Unger kommer skrikende hjem fra skolen fordi de er blitt fortalt at vår generasjon gjør planeten ubeboelig for dem – kvinner vil ikke føde barn til en slik ublid skjebne – ungdom vil ikke reise med fly fordi de da bidrar til verdens undergang.

Alle vitenskapsmenn og miljøer som ikke godtar klimahysteriet, blir kneblet og slipper ikke til – selv om de er aldri så kvalifiserte.

Til slutt er panikken så altomfattende at mangesifrede milliardbeløp, som kunne vært brukt til alle andre viktige ting i samfunnet, settes overstyr.

Dette er massepsykose og er ekstremt farlig. Vi kan vente oss angrep på kraftstasjoner som bruker fossilt brennstoff og også angrep på bensin- og dieselbiler.

Folk reagerer som om en meteor på størrelse med den som drepte dinosaurene for 65 millioner år siden, er på vei mot jorden.

Sterke krefter som ønsker å ta hånd om klimamilliardene og vil kontrollere verden fra FN, pøser på med ensrettet propaganda – og dessverre er politikerne ute av stand til å tenke selvstendig, men de føler seg trygge sammen i all sin enighet om at vi har ei klimakrise (som ikke eksisterer?).

«Så mange mennesker kan vel ikke ta feil?» – jo, det kan de – ref. Ibsen «En Folkefiende» og HC Andersen «Keiserens nye klær».