Regjeringen som APs Jonas Gahr Støre nå strever med å sette sammen vil for første gang i moderne norsk historie kunne føre til EØS-avtalens fall. Både SP og SV har gått til valg med sterke løfter om at dagens EØS-ramme skal skrotes til fordel for en avtale som kun skal dekke handel og knapt noe mer. Det gjelder enten det blir en regjering av AP og SP – eller en regjering som også inkluderer SV.

Selvsagt tviler vi ikke på AP eller aller minst Jonas Gahr Støre, som er en svoren Europa-tilhenger. Men vi vet ikke hvor langt SP og SV vil presse AP om at den nye regjeringen skal endre dagens EØS.

Hvilke konsekvenser kan dette få for Bodø2024 og et enorm arrangement til en prisplass rundt 250 – 300 mill kroner – og der prosjektet allerede er i full oppbygging med hundrevis av personer involvert på svært mange nivåer?

Det vet vi en god del om. Stortingets utredningskontor besvarte i mars i år spørsmål fra partiet Rødt om Norges EØS-bindinger. Etter konsultasjon med ledende eksperter på EØS-rett skriver Stortinget at eneste måten endringer i EØS-avtalen kan finne sted på er å si opp hele avtalen.

Norge kan ikke fri seg fra folkerettslige forpliktelser. Man kan gjerne be om forhandlinger, men i disse har EU-kommisjonen vetorett, slår Stortingets utredningskontor fast. Det er bordet fanger.

Hvis SP og SV så skulle ønske å kjøre løpet fullt ut, så er de nødt til å skrote hele EØS-avtalen – og så forhandle frem til nye avtaler i ett eller annet format. Det er tvilsomt om Bodø som Europas kulturby i 2024 kan overleve en slik prosess.

For EU er ordningen med europeiske kulturbyer et av de viktigste og mest prestisjefylte tiltak. De aktuelle byer støttes både finansielt, faglig og politisk. Derfor følger EU-kommisjonen nøye med i planlegging og gjennomføring. Spesielt viktig er hovedformålet om å fremme europeiske fellesinteresser, kultur og integrasjon. Bodø 2024 er den første by i Nord-områdene som har fått denne muligheten, noe som også understreker at EU er sterkt opptatt av utviklingen i nord.

Egne høynivå-delegasjoner fra EU sendes til de utvalgte byer for å forsikre om at prosjektet utvikler seg positivt. En slik delegasjon besøkte Bodø i september 2020 – og rapporten var meget rosende. EU var overrasket over den gode holdningen i Bodø og at Covid19 ikke hadde bremset arbeidet, men tvert om styrket det.

EU-utsendingene kunne også slå fast at Bodø 2024 vil dagsaktuelle forhold som klima, minoritetenes interesser (samiske) og det å fremme europeisk fellesskap. Alt ligger til rette for at i 2024 blir Bodø en av Europas viktigste møtesteder for kultur, integrasjon og politisk utvikling i vår verdensdel.

Forutsetter vi at Norges nye regjering blir dannet med et flertall fra AP, SP og SV bak seg, så vil de to siste partiene sørge for å kjøre EØS-motstand langt frem på den politiske agenda. Det skal derfor mye til for å unngå at sterke antiholdninger mot EU og EØS vil prege årene 2022 – 2024, som er den avgjørende perioden foran Bodø 2024.

Våren 2022 og høsten 2023 kommer nye høynivå-besøk fra EU til Bodø. EU må uunngåelig undre seg om et prosjekt der europeisk integrasjon og samarbeid er helt sentralt, mens vertslandets ledende politikere i regjeringen arbeider for det motsatte. Dette kan oppfattes som i strid med reglene for å få et arrangement som europeisk kulturby. Dette er det samme som Brexit om igjen.

Det er knapt mulig å se at Bodø og Nordland kan fortsette uten bindende garantier som gjør det mulig med Bodø 2024 innenfor rammen av EØS-avtalen. Bodøs ordfører Ida Marie Pinnerød (AP) og fylkesordfører i Nordland, Kari Anne Bøkestad Andreassen (SP) har noe å snakke om – og helst sammen be om hastemøte med Jonas Gahr Støre (og Trygve Slagsvold Vedum)

Ingen – hverken EU Kommisjonen og vi som tror på europeisk integrasjon – er motstandere av en fri og åpen debatt. Gjør det gjerne til et tema i Bodø 2014 med EU sterkt til stede. Det vil være en glimrende anledning til å si hva man mener til noen av EUs fremste politikere uten å legge andre bånd på seg enn å opptre i tråd med god folkeskikk.

Men vi snakker nå om et arrangement som er forankret i folkesrettslig bindende avtaler, i dette tilfelle en avtale som sterke krefter i Norge vil skrote. Det er konsekvensene av dette siste som nå henger over Bodø 2024.

Egentlig er det bare en løsning, og det er at den nye regjeringen for kommende stortings-periode setter strek for alt som heter endringer av Norges forhold til EØS, fordi skade-virkningene er så enorme, enten det er for næringslivet eller for et arrangement som Bodø som Europas kulturby i 2024.