En gutt kom hjem fra skolen, og fortalte at han var blitt spurt om hvilket kjønn han følte at han var. Gutten var 8 år! Hans far sa at gutten ikke forsto spørsmålet. (Dagsrevyen 13. juni). Så langt er radikal kjønnsideologi kommet at man skal lære barn at det finnes mer enn to kjønn. Denne vranglæren er politisk initiert. Kjønn kan ikke vedtas politisk, men er biologisk betinget. Kjønn er vitenskap, og ikke følelser og kvasipsykologi.

1. Menn har kjønnskromosomene xy, kvinner xx. Homosexuelle menn er fullverdige menn. Lesbiske kvinner er fullverdige kvinner. Noen menn har Klinefelters syndrom. Disse har xxy, og har gynekomasti og aspermi, nedsatt libido og potens. De er menn og ikke noe annet kjønn. Noen kvinner har Turners syndrom. De har xo, noe svakt utviklet gonader, genitalia, amennore. Disse er kvinner, og ikke noe annet kjønn.

2. Noen få er hermafroditter. Disse har både mannlige og kvinnelige genitalia, og trenger faglig hjelp til å finne ut hvilket kjønn de heller mest mot. Disse trenger psykologisk hjelp først, deretter kirurgi.

3. Utover dette eksisterer det ikke et «mangfold» av kjønn, som organisasjonen «FRI» forfekter. Det er interessant at det ikke er observert mer enn to kjønn i Ungarn eller resten av Øst-Europa, heller ikke i Russland. Det er stort sett kun i Vesten at flere kjønn er funnet. Det er merkverdig.

4. Jeg har ikke vært i stand til å finne flere kjønn beskrevet i antropologisk eller anatomisk litteratur. Det kan selvfølgelig skyldes at jeg ikke har funnet siste nytt fra disse vitenskapene. Det er jo merkelig at ingen antropologer har stått fram og bekreftet alle kjønn som politikerne har funnet. Hva sier de på Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo om saken? Det er på tide at antropologer og anatomer deltar i debatten om radikal kjønnsideologi.