I Norge er vi vant til at fag og politikk har en viss avstand. Når det kommer til Norges forsvar og sikkerhet, er det fagmilitære blitt like politisk som statsbudsjettet, og skille mellom uniform, dress og drakt, er visket helt ut.

Det er bare trist å lese Dagbladet 5.4 2022, hvor tidligere statsminister Erna Solberg (H) og forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes (H) sine uttalelser om at nedleggelsen av Andøya flystasjon skulle være av en “fagmilitær” beslutning. De som kjenner historien om vedtaket og det som har skjedd siden, vet at dette er rent politisk spinn. Men hvordan kunne det skje? Hvordan kunne den maritime overvåkningen (MPA) med P3 Orion bli vedtatt nedlagt ved Andøya flystasjon i 2016, og gjenoppstå med Stortingets vedtak om å anskaffe helt nye maritime overvåkingsfly av typen P8, lokalisert til Evenes, 6 måneder etter?

Erna Solberg, Ine Marie Eriksen Søreide (H) og Hårek Elvenes versjon er at dette var fagmilitære beslutninger. Ikke politiske. Det gir oss to muligheter: Vi har et svakt forsvarsfaglig miljø i Norge som ikke evner å gi politikere gode råd for mer enn 6 måneder fram i tid, eller vi har overlatt utformingen av det fagmilitære rådet til ukvalifiserte politikerne.

Jeg er ikke i tvil. Det er ikke mangelen på flinke folk i forsvaret som er problemet. Det er hvordan det fagmilitære har blitt politikk gjennom avviklingen av Forsvarets overkommando og innføringen av integrert strategisk ledelse, hvor forsvarssjefen og hans stab ble integrert i Forsvarsdepartementet.

Denne organiseringen åpner for to svært uheldige konsekvenser. Politikerne blander seg i det fagmilitære, og forsvarets folk blir brikker i et politisk spill -eller blir selv politiske spillere. Resultatet ser vi i dag hvor Andøya Flystasjon oppstår som fugl Føniks, som mottak for allierte styrker, som om vi ikke var medlem av NATO i 2016 og Vladimir Putin ikke hadde annektert Krim allerede i 2014.

Miljøpartiet De Grønne mener at denne organiseringen og effekten den har på det fagmilitære rådet og utformingen av Forsvarets langtidsplan, må evalueres og vurderes av Riksrevisjonen og riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

For vi kan ikke som nasjon planlegge vårt forsvar 6.måneder fram i tid av gangen.