Folketallet i Nordland stuper. Mange vil nok ikke oppfatte det som noen nyhet, befolkningsnedgang har vært et stadig tilbakevendende tema i vårt fylke de siste tiårene.

Men Statistisk sentralbyrås befolkningstall for tredje kvartal er mer dramatisk enn på lenge, ja, byrået sier selv de ikke har sett lignende tall på 20 år.

Mellom juli og september mistet Nordland 702 innbyggere. Folketallet faller også i Troms og Finnmark i den perioden, og det er heller ikke vanlig at tallene går ned i hele Nord-Norge.

Det som gjør utviklingen ekstra bekymringsfull er at også stedene som har fungert som barriere mot fraflytting – byer som Bodø, Troms og Alta – sliter med folketallet.

Riktignok fikk Bodø 123 flere innbyggere i perioden, men i en by med over 50.000 mennesker er det intet høyt tall.

Det store paradokset er at dette skjer samtidig som næringslivet i Nordland «går så det suser». Det hevder i hvert fall den økonomiske ekspertisen, som har utropt Nordland til den nye «gullkysten».

Det er da også et faktum at store deler av fylkets næringsliv stadig setter rekorder, men det fører altså ikke til at flere mennesker finner det verdt å bo i Nordland, langt mindre flytte hit.

Ett spørsmål presser seg dermed fram; hvem sitter igjen med gullet fra den nye gullkysten?

Det er mange årsaker til at folk flytter fra et fylke. Noen av dem er kanskje heller ikke så nye som vi tror.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) har et poeng når han overfor NRK framhever at bosettingen av flyktninger i Nordland nærmest har stoppet opp nå. Det skyldes lavere innvandring, en innvandring som gjennom de siste årene har gitt store tilskudd til Nordlands befolkning.

Dermed kan folketallet ha vært holdt kunstig oppe, og det som nå skjer er et resultat av mer langsiktige prosesser og ikke et akutt fenomen.

Blant disse er en økende forgubbing av mange lokalsamfunn, et lavere tjenestetilbud innen blant annet samferdsel og et økende kvinneunderskudd utenfor byene.

Dette er utviklingstrekk politikerne har vært klare over, og har prøvd å motvirke. De siste tallene viser at de ikke har lyktes. Tiden er dermed inne til å tenke nytt.

Antakelig trengs det mye kraftigere tiltak for å dempe flyttinga. Et forslag er å gi store skatteletter i nord, en politikk andre land har brukt for sine nordområder, og vi har hatt i Finnmark lenge.

Dette er vel verdt å utrede, men folketallet faller som sagt nå også i Finnmark tross lavere skatter.

Men noe må skje, det er uakseptabelt at verdiskapingen i Nordland øker jevnt, mens folktallet fortsetter å falle.

Det peker på en økonomisk skjevhet som et velferdssamfunn ikke kan leve med over tid.