Fra rundt kl. 12 på onsdag begynte det å tikke inn meldinger om en artikkel i AN. Dette må besvares! Har du lest ... Jeg var travelt opptatt på jobb og hadde ikke tid til å lese denne meningsytringen på dette tidspunktet. Derfor var jeg spent på hva det kunne være. Det skulle visstnok være svært provoserende. Daniel Bjarmann-Simonsen hadde kalt oss i Motvind Norge en gjeng banditter. At vi visstnok truer våre motstandere og vanlige folk til taushet. Vel, jeg ble skuffet. Det eneste provoserende ved innlegget var formen, fraværet av argumentasjon og mangelen på god debattskikk. Nå er vi i Motvind Norge vant med sånne angrep. Udokumenterte påstander fra aktører som man skulle tro kunne bedre. Anekdotisk bevisførsel fra en regiondirektør i NHO er nok ikke vanlig, men når nøden er stor ...

Det er skuffende når sentrale personer med makt og stilling lar seg synke til dette nivået, men jeg forstår deg godt Daniel BS. Når man, kanskje litt for sent, oppdager at opinionen er i ferd med å snu i en annen retning enn man ønsker, er det fort gjort å ty til desperate grep. Å angripe organisasjonen i stedet for argumentene. Ta personen i stedet for saken. Dessverre virker denne typen angrep ofte mot sin hensikt. Du får nok med dette innlegget, som du fikk på NHOs hagefest, litt latter og applaus fra menigheten. Men å forsøke å diskreditere en organisasjon med nærmere 20 000 betalende medlemmer med løse påstander og anekdoter vil nok ikke falle i god jord i resten av befolkningen. Det er fort gjort å gå i denne fella når man kun omgir seg med likesinnede. Med forbindelser som har det samme verdisyn og perspektiv som deg selv.

Den motstanden du og de andre som ønsker å ta seg til rette i vår felles natur møter kommer fra vanlige folk. Mennesker som bruker disse områdene, som er glad i den naturen de har rundt seg. Mennesker med et annet verdisyn enn deg og dine. Vanlige folk som ser verdien i naturen. Ikke prisen de kan få for den. Som kan nyte synet av en bekk som renner ned over fjellet uten å gremmes over at man ikke kan lage strøm av den. For å sitere Oscar Wilde i The picture of Dorian Grey. «Nå for tiden kjenner folk prisen på alt, men ikke verdien av noe». En, etter min mening, svært god beskrivelse av vindkraftlobbyen og store deler av din medlemsmasse.

Så, tilbake til ditt innlegg. Du skriver: «Men kommer disse truslene fra Motvind Norge? Det vet jeg ikke.».

I anstendighetens navn burde du ha stoppet der. I stedet bygger du resten av din argumentasjon på noe du selv sier at du ikke vet. Du underminerer elegant dine egne påstander om Motvind Norge, for resten av dine påstander bygger på nettopp dette. Den aggressive retorikken, våre røffe aksjonsformer og så videre. Du fortsetter videre med udokumenterte påstander om at Motvind Norge har utviklet en egen ekspertise i aksjonsdemokrati, med en språkdrakt og en aggresjon som på mange virker skremmende. Jeg imøteser gjerne eksempler på dette og da helst fra vårt nærområde. Eller er dette også bygget på «det du ikke vet»? Videre, «harselas, personangrep og desinformasjon er verktøy som ligger lett tilgjengelig». Sier du her at Motvind Norge tar disse verktøyene i bruk, eller er det kun informasjon om at de er tilgjengelige? Hvis det siste er tilfellet ligger de vel like tilgjengelig for deg, til bruk i ditt innlegg. Eller er denne påstanden også basert på «det du ikke vet»? Etter dette kommer en nærmest akrobatisk øvelse fra regiondirektøren i NHO Nordland. I ditt forsøk på å svartmale Motvind Norge som en organisasjon som forsøker å kneble sine meningsmotstandere gjør du akkurat det du anklager oss for. Nemlig å diskreditere en meningsmotstander. Male et bilde av oss som antidemokratiske. Som noen som forsøker å tvinge sin vilje på andre. Motvind Norge har i dag nesten 20 000 betalende medlemmer og over 100 000 følgere på FB. Å anklage oss for dette er som å anklage Senterpartiet for det samme. De har omtrent like stor medlemsmasse og det er like mye om ikke mer personhets i kommentarfeltene når politikk diskuteres. Tenker du at alle politiske partier som ikke har det samme synet som deg bør være stille slik at ikke du og de du deler syn med skal føle seg trakassert eller føle seg tvunget til å faktisk argumentere for sitt syn? Jeg har inntrykk av at det siste faller svært tungt for din side i debatten. Noe ditt innlegg også bærer preg av.

Jeg vil også minne deg om at det er et veldig ulikt maktforhold i denne debatten. Du og dine medlemmer disponerer store ressurser og besitter mange maktposisjoner. Du etterlyser at Motvind Norge tar ansvar for det mørke vi angivelig mobiliserer. Jeg mener ansvaret ligger hos deg og dine for det sinnet dere mobiliserer hos vanlige folk. Folk som føler seg maktesløse i møte med vindkraftens kapitalkrefter og maktposisjoner. Det er det sinnet du har møtt. Det er følelsen av maktesløshet som får vanlige folk til å ytre seg uvanlig. Ikke Motvind Norge.

Jeg forstår godt at du ikke ønsker at din sannhet blir utfordret. Spesielt når du åpenbart ikke kan argumentere for den, men heller forsøker å diskreditere de som stiller spørsmål ved den. Det er ikke, og vil aldri være, Motvind Norges metode for å nå ut med vår mening. Vi i Motvind Salten, i motsetning til deg, er svært opptatt av å være etterrettelige, saklige og kun levere argumentasjon som medfører riktighet. I debatten på Fauske og Sørfold lå våre argumenter ute til kontroll og ettersyn i både aviser og på nett uten at en eneste påstand fra vår side ble imøtegått eller påvist feil. Hvis dine påstander om desinformasjon skulle medføre riktighet, var det da bare latskap som gjorde at dere lot være å påpeke denne såkalte desinformasjonen vi ifølge deg er kjent for?

Nei, Daniel BS, hvis du mener vi tar feil i våre påstander så møt oss med argumentasjon. Ikke sverting. Jeg møter deg når som helst og hvor som helst til en saklig meningsutveksling om vindkraft og utvikling i regionen.

Les også

Når debatten går over i trusler