Gå til sidens hovedinnhold

Det er riktig å bevare antall sykehjemsplasser, men omstillingen i eldreomsorgen må fortsette

Posisjonen i Bodø kommune er blitt enige: De skjermer sykehjemsplassene fra kutt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det kommer fram i en lekkasje etter et to dagers budsjettmøte i Saltstraumen. Ap, Sp, SV, KrF og MDG er blitt enige om et felles budsjettforslag for 2022, som legges fram for formannskapet onsdag.

Til AN sier ordfører Ida Pinnerød (Ap) at det ikke var noe alternativ å legge ned sykehjemsplasser i ei tid hvor det blir flere eldre.

Ingrid Lien (Sp) sier det for Sp var viktig å beholde sykehjemsplassene både i Misvær og i sentrum, og hun er glad for at alle partier nå støtter dette.

Synnøve Pettersen (SV) sier at Bodø trenger å bygge opp eldreomsorgen, ikke bygge den ned.

Bente Haukås (KrF) sier det som er viktigst er at Bodø har et godt tilbud tilpasset den enkeltes behov.

Også MDGs Håkon Møller støtter budsjettforslaget, men påpeker samtidig den vanskelige økonomiske situasjonen Bodø kommune er i:

– Pleie- og omsorgssektoren må omstilles og det arbeidet må gå sin gang. Likevel har samarbeidspartiene, innenfor trange økonomiske rammer, prioritert å opprettholde antallet sykehjemsplasser i kommunen.

Her er Møller ved kjernen av problemet. Prioriterer man å opprettholde alle sykehjemsplassene, må man nedprioritere andre området.

Hva det blir vet vi ikke før hele budsjettet er presentert, og det er problemet med denne type styrte budsjettlekkasjer.

Det er derfor for tidlig å slippe jubelen løs når det gjelder budsjetts helhet. Politikerne i Bodø har tidligere vist en forbløffende ene til å skyve nødvendige budsjettkutt foran seg. Det er en av grunnene til at kommunens økonomi nå er såpass anstrengt.

Det er likevel lett å slutte seg til vedtaket om å skjerme sykehjemsplassene for kutt. Isolert sett virker vedtaket fornuftig, ikke minst – som ordføreren påpeker – i en tid der antall eldre er i ferd med å øke sterkt.

Det vil legge et økende press på eldreomsorgen, og det er i hvert fall ingen god idé å svekke den.

Samtidig er det også behov for nytenkning innen eldreomsorgen.

Vi får nemlig både flere svært gamle eldre og flere eldre som vil klare seg relativt godt. For dem er det å kunne bo hjemme så lenge som mulig vel så viktig som å ha tilgang på institusjonsplass.

Dette kan bli en vanskelig balansegang dersom det kun er sykehjemsplassene som skjermes. Derfor er dette bare et skritt på veien, som Møller er inne på.

Omstillingen i pleie- og omsorgssektoren må fortsette, hvis ikke blir vernet av sykehjemsplasser fort en symbolsak mer enn en reell styrking av eldreomsorgen.

Helheten får vi når hele budsjettet er kommet, men fram til da fortjener posisjonen all ros for sin vilje til å berge sykehjemsplasser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.