Avisa Nordland har de siste dagene kunnet fortelle om en trist trend blant ungdom i Bodø. Det handler om ulike grupper som planlegger slåsskamper, for deretter å filme hendelsen og legge den ut på nettet.

Politiet er bekymret og fungerende kriminalsjef ved Bodø politistasjon, Alf Holm, sier til AN de tar sakene på høyeste alvor. I det ene tilfellet ble politiet tipset på forhånd og rykket ut. Dermed rakk de å stoppe den slåsskampen.

I det andre tilfellet AN kan fortelle om ble slåsskampen gjennomført og en video lagt på nett. Det handler om en slåsskamp mellom to unge gutter, der flere andre står rundt og heier.

Det handler om vold som underholdning for unge mennesker, og smitteeffekten av den distribusjonskraft nettet gir kan være stor.

Politiet understreker at dette foreløpig er et marginalt fenomen, det store flertall av ungdom i Bodø tar avstand fra vold. Det er heller ikke noe nytt at ungdom samles for å slåss, gjenger fra ulike bydeler i Bodø har gjort det med ujevne mellomrom, antakelig gjennom hele byens historie.

Det nye ligger i måten slåsskampene organiseres på, og den foran nevnte digitale distribusjonskraften. Faren for at trenden styrkes, spres og at volden blir stadig mer brutal er derfor langt større enn før.

I tillegg kommer det sterke presset de stadige koronanedstengningene har påført barn og unge, noe som øker sjansene for at fenomenet brer seg til nye ungdommer.

Avdelingsleder for Utekontakten i Bodø, Randi Albertsen mener pandemien også kan være noe av forklaringen på at volden blusser opp akkurat nå. Hun sier til AN at nedstengte fritidstilbud under koronapandemien kan bidra til mer vold blant unge.

Hun får støtte av Torild Nordland som er SLT-koordinator i Bodø. SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Hun bekrefter at det har vært en oppblomstring i volden det siste halve året.

Selv om det er vanskelig å peke på en enkelt årsak, sier er hun at pandemien ikke gjør ting bedre. – Mye av dagliglivet ungdom kjenner er borte som følge av pandemien. Mange sliter fordi de ikke har noe å ta seg til på ettermiddagene.

Nå tar kommunen grep for å bedre situasjonen, ved at Utekontakten tar med seg folk fra kultur- og idrettsmiljøene for å prate med ungdommene der de samles.

Det er på høy tid at noe slikt gjennomføres. Vi har lenge visst at ungdom har vært spesielt hardt rammet av de sosiale konsekvensene av de stadige nedstengningene.

Det har da heller ikke manglet på forsikringer om at det å beskytte barn og unge er høyt prioritert når nye restriksjoner iverksettes. Så langt har det i for stor grad blitt med de gode ordene. Ett av resultatene kan være den voldsoppblomstringen vi nå ser.

Ungdom flest vil nok uansett ta avstand fra vold, men det finnes utsatte grupper som kan bli dratt inn i dette. De trenger vår hjelp, og de trenger den nå.