De unge palestinerne mister i stadig økende grad trua på ideen som lå til grunn for Oslo-avtalen fra 1993, melder Klassekampen.

Den la grunnlaget for tostatsløsningen FNs sikkerhetsråd i 2002 slo fast som prinsipp for datidens veikart til fred.

De tre som signerte Oslo-avtalen, Yasir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin fikk Nobels fredspris i 1994 for sin innsats. Freden synes fremdeles å være uoppnåelig.

Det er flere årsaker til at tostatsløsningen synes å være uoppnåelig. Etter mitt skjønn må Israel som okkupasjonsmakt bære det tyngste ansvaret, selv om både PLO, Hamas og de mange militante opprørsgruppene har hatt fingeren løs på avtrekkeren opp gjennom årene.

Historien er en bitter pille å svelge for alle de involverte, men må ned til slutt. De jødiske nasjonalistene som drømmer om en ren jødisk stat i hele det opprinnelige Palestina, får kanskje den tøffeste utfordringen. Det samme gjelder etterkommerne av de fordrevne, arabiske palestinerne i Gaza og på Vestbredden, som bærer på mye rettferdig harme og frustrasjon.

Palestine Center for Policy and Survey Research (PCPSR) melder at hele 37 prosent av befolkningen i de okkuperte områdene nå støtter tanken om en felles demokratisk og sekulær stat innenfor området som i dag deles av palestinere og israelere. Og det er de unge mellom 18 og 22 år som er i ferd med å miste troa på tostatsløsningen.

Europa og de arabiske nabostatene har så langt ikke klart å stagge Israels sult på alt land fram til Jordanelven og kyststripa fram til Egypt. Utallige protester har haglet over Israelske regjeringer, tilsynelatende uten nytte. Og tidligere i år ble Oslo-avtalen torpedert da Jared Kushner på vegne av USAs president Donald Trump lanserte den Israel-støttede fredsplanen, som innebærer annektering av nærmere en tredel av Vestbredden.

Det skulle etter planen ha skjedd i form av et politisk vedtak i Israel onsdag 1. juli. FN, EU og Norge har protestert, og Trump ser ut til å ha utsatt sin støtte. Nå heter det fra den israelske regjeringen at 1. juli ikke er noen «hellig dato».

Hvordan er det å leve i dette området? 1,2 millioner palestinere lever innenfor grensene til dagens Israel, mens det ifølge FN bor fem millioner palestinere i Øst-Jerusalem (2019), på Vestbredden og i Gaza. Her og i Israel inspireres gode mennesker på begge sider til å bli hatske og aggressive. Dét er skadelig for både helsa og den sjela alle religiøse grupper, det være seg jødiske, kristne, muslimske og andre holder for å være hellig.

Det er på høy tid å gjøre opp det historiske og politiske regnskapet, og legge den vonde tiden bak seg.