Ks – det er nok nå !
Det må du da snart forstå
Vi har lenge prøvd å få deg til å sjå
At lønna den må heves og den må heves nå.
Det er nok nå!

Gjennom mange år har vi hatt ei bønn
«kjære, kjære» KS gi oss meire lønn.
Ellers kan vi risiker at fleire de går av,
nå er det snart på tide å innfri vårres krav
Det er nok nå !

I år etter år har du bidratt til trange kår,
og du provoserer fortsatt – også i år.
Nedprioritering av lærere er ditt faste svar,
når skal du tatt ditt samfunnsansvar?
Det er nok nå!

Din stil består av stor arroganse, ja ren å skjær dekadanse
Nå er det på tide å verdsette god kompetanse.
Vi mangler kvalifiserte lærere både for store og små,
det må da du for helsike snart forstå.
Det er nok nå!

Du sier at du har hentet ditt mandat fra «KS – spør»
en sannhet med visse modifikasjoner - at du tør.
I Nordland har 13 av 41 kommuner svart,
her er i hvert fall ikke mandatet klart.
Det er nok nå!

Du motarbeider også nasjonal utdanningspolitikk,
Hurdalsærklæringa har for skolen et hevet blikk.
Da er det å håpe at politikerne følger opp – og at det blir ber
Og at vi kanskje kan behold og grei og rekrutter.
Det er nok nå!

Det må ikke bare bli med den politiske praten,
Dette handler faktisk om velferdsstaten.
Staten må bidra med litt meire pæng,Som vi nå faktisk veldig træng
Det er nok nå!

Til slutt vil jeg følgende si,
Nå er vår tillit slitt og snart forbi
Men vil du satse på elevene som du av til sier,
Så er satsing på lærerne en innertier.
Det er nok nå

Det er nok nå , derfor går vi til streik,
og du skal vite at vi er ikke veik.Vi skal kjæmpe til det siste, om så gå litt berserk,
og – du skal fortsatt vite at sammen er vi sterk!
Ks det er nok nå!