Å skape livskraftige byer og lokalsamfunn i Nord-Norge er den viktigste jobben politikerne i våre kommuner og fylker har. Og skal vi bygge levende samfunn og byer som unge har lyst å flytte til, og ikke minst tilbake til, trengs det kraftfulle grep.

Grønn industri er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre. For å forstå det, trenger vi bare å huske at det er fossil energi som er årsaken til klimaendringene. Grønn industri handler om de industrielle løsningene som må til for at vi skal erstatte fossil energi med fornybar energi. Alt fra nye energibærere til nye produksjonsmetoder.

Dette forstår verden i stadig større grad, og det gir oss i Nord-Norge fantastiske muligheter. Vi har sterke industrimiljø, naturressurser, og (enn så lenge) tilgang til rimelig fornybar energi. Freyr i Mo i Rana er et godt eksempel hvordan ny grønn industri kan bidra til framtidstro og tilflytting. En rask titt på boligprisveksten i Mo i Rana viser at det er store bevegelser på gang.

Freyr er godt i gang med byggingen av pilotfabrikken på 13.000 kvadratmeter i Mo i Rana. Den skal åpnes mot slutten av året. Nylig ble Mo Industripark ferdige med å klargjøre tomta for den 70.000 kvadratmeter store gigafabrikken. Med ringvirkninger snakker vi om flere tusen nye arbeidsplasser i Mo i Rana i årene som kommer. Vi hører ikke lenger så mye fra de som i avisinnlegg og kommentarfelt lenge forsøkte å framstille det hele som en bløff.

Sørfold og Fauske har nå den samme muligheten! Ekstra artig er det at det faktisk er samme personer og selskap bak Blastr som sto bak Freyr. Blastr skal lage framtidsrettet stål med hydrogen som reduksjonsmiddel. Og de sikrer at produksjonen får kraft fra ny fornybar energi. Vinterens strømpriskrise var bare en forsmak av hva som kan skje om det ikke bygges ut mer kraft når strømforbruket øker. Det er derfor ansvarlig å se kraftutbygging og ny industri i sammenheng.

Industrien er ikke bare opptatt av elektrisk kraft. Vi er også opptatte av tiltrekningskraft. For det er de ansatte som er den viktigste ressursen vår. Og da må vi spørre oss: Framstår alle våre lokalsamfunn som attraktive for en 27-åring i dag? For en som nettopp er ferdig med studiene og vant med at bybildet i større grad preges av folk på egen alder. I mange kommuner er gruppen på over 65 år allerede større enn gruppen under 20, og utviklingen forsterker seg. Skaper det tiltrekningskraft?

Industrien representerer muligheter til å ta tilbake styringa av befolkningsutviklinga. Industrien kan tilby unge muligheten til å være med på å løse klimakrisen, muligheten til å jobbe med det siste innen teknologi, og muligheten til å være en del av noe større enn seg selv. Folk i industrisamfunn er stolte over å skape verdier og eksportinntekter. Det skaper tiltrekningskraft.

Fauske og Sørfold kan nå bli med på et samfunnsløft som representerer nettopp framtid, optimisme, levende lokalsamfunn og tiltrekningskraft. Det er dette det i bunn og grunn handler om. Det var da også med kraft- og industriprosjekter vi bygde landet etter krigen. Mo i Rana er et av mange eksempler på det. Jeg håper lokalpolitikerne i Sørfold og Fauske ikke lar dette glippe uten at det engang gjennomføres en konsekvensutredning. Det er nemlig nå vi bygger Nord-Norge!