Det som skulle være teknologiske framskritt og gjøre hverdagen enklere for oss alle, er for mange blitt til det motsatte. Kravet om at du er nødt til å ha en smarttelefon og beherske både apper og Bluetooth–teknologi, er problematisk av flere grunner.

Nordland fylkeskommune har, med rette, fått mye pepper i det siste fordi de forutsetter at du har en smarttelefon for å kunne ta bussen. «Alle har smarttelefon», synes å være utgangspunktet for planleggingen til Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen.

Det er imidlertid et utgangspunkt som er feil. Som en offentlig aktør, som har ansvar for et så viktig tilbud som offentlig transport, blir det helt feil å forlange at alle som skal ta buss, må ha smarttelefon. Det eneste fylkeskommunen kan forlange, er at du betaler for reisen din. Men da må det da også være mulig å betale på flere måter enn via en smarttelefon.

Det er mulig at vi ikke kan stille de samme kravene til private aktører. Men dersom du selv ikke kan velge hvem du vil ha kontakt med, bør det fortsatt være både mulig og enkelt å benytte seg av tjenestene uten smarttelefon.

Bor du i Vestbyen i Bodø og får tilsendt en pakke, er det godt mulig du henvises til en helautomatisk utleveringsboks et godt stykke ut på Langstranda. Dit går det ikke buss, og tilgjengeligheten er allerede der et problem for folk som av ulike grunner ikke er så mobile.

For å få ut pakken i en av pakkeboksene som står der, må du også ha installert Posten–appen på mobiltelefonen din. Du må dessuten «huske å gi tilgang til lokasjon og Bluetooth før du skal åpne luken, slik at appen kan kommunisere med pakkeboksen», heter det i hentemeldingen fra Posten.

Dette er åpenbart ikke god service for mange mottakere av pakkepost. Det som er litt merkelig, er at det faktisk er lov å legge så mange hinder i veien for å hente en pakke på Posten.

Og da er vi tilbake til utgangspunktet her: Det er for tidlig å forlange at alle må ha smarttelefon og kunne navigere mellom apper og telefonens mange innstillinger for å få utført helt vanlige ting som å kjøre buss eller hente pakker. Andre løsninger må kunne tilbys de, riktignok stadig færre, av oss som ikke har råd til smarttelefon eller rett og slett ikke fikser å bruke den av ulike grunner.